Prof. Dr. Uğur Tanyeli'den Modernlik Tartışmasına Farklı Bir Bakış
17.12.2018
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli'nin yeni kitabı "Mütereddit Modernler: Dünyada ve Türkiye'de Mimar İdeologlar" yayımlandı.
​Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli'nin yeni kitabı "Mütereddit Modernler: Dünyada ve Türkiye'de Mimar İdeologlar" yayımlandı. Kitabın içerdiği fotoğrafların tümü ünlü fotoğrafçı Cemal Emden tarafından Hindistan'dan Almanya'ya uzanan bir coğrafyada özel olarak çekildi.

Farklı coğrafyalardan beş mimarın eserleri ve görüşleri doğrultusunda modernlik kavramını ele alan kitap; Almanya'dan Paul Schmitthenner, Yunanistan'dan Dimitris Pikionis, Mısır'dan Hassan Fathy, Hindistan'dan Charles Correa ve Türkiye'den Hakkı Eldem'in eserleri üzerinden, mütereddit modernleri anlatmayı öngörüyor. 

"Mütereddit modernler muhaliflerden bir grup"
Modernitenin içinde konumlanarak moderniteye eleştirel yaklaşan sayısız düşünsel yaklaşımdan birini, Tanyeli'nin adlandırmasıyla "mütereddit modernlikler"i mimarlık özelinde ele alan kitap, odaklandığı bir grup mimardan çok daha fazlasını ilgilendiren küresel bir sorunsalı irdeliyor. Kitapta dünya tarihi boyunca sadece modernitenin kendi muhaliflerini meşru ve olağan sayan bir düşünce rejimi ürettiğine değinen Tanyeli; "Mütereddit modernler de o muhaliflerden bir grup. Modern dünyada bilginin sabit olmadığı gibi, tekil bir doğru da tanımlamadığı fark edilince, eskiden öyle olduğuna ama kaybedildiğine inananların oluşturduğu bir eleştiri cephesi ortaya çıkacaktı. Onlar yitirildiğine inandıkları o eski "güvenilir" ve "sağlam" bilgi evrenini özlediler çünkü modernliğin dağıttıkları ve çoğullaştırdıkları konusunda tereddütleri vardı. Hala da bu tereddüdü dile getiren, o eski disiplinli geçmişi özleyen ve böyle bir çizgide düşünenler var. Onlar o yitik ama gerçek olmaktan çok farazi nitelikte olan mimarlık cennetini ihya etmeyi denediler, deniyorlar" diyerek mütereddit modernleri tartışıyor. 

​​​