İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı


​​
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe Lisans Programı, tasarımcı, araştırmacı, sorgulayan, gözlemci, girişimci, ekip çalışma​sına yatkın, süreci yönetme becerisine sahip, duyarlı; çevreye, doğaya, etik değerlere ve kanunlara saygılı İç Mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu programın hedefleri arasında Ulusal ve Uluslararası platformlarda insan odaklı olmak üzere tüm canlılar için işlevsel, estetik, sürdürülebilir, özgün mekan ve mobilya tasarımı yapabilen İç Mimarları sektöre kazandırmak ve kültürel, sosyal ve ekonomik katkı yapılmasını sağlamak yer almaktadır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe Lisans Programı'ndan mezun olanlar iç mimarlık, mimarlık veya tasarım ofislerinde büro ve şantiyelerde, inşaat firmalarının  büro veya şantiyelerinde, mobilya üreten atölye veya fabrikalarda, mobilya satış mağazalarında, banyo-aksesuar ve ıslak hacim kaplama malzemesi üreten-satan mağaza veya fabrikalarda, mutfak imalatı yapan veya satan firmaların mağaza veya üretim atölye/fabrikalarında, özel veya kamu kuruluşlarının teknik gruplarında   çeşitli görevler alabilir. 

Ayrıca isteyen mezunlar lisansüstü programlara kaydolarak akademik çalışmalarına devam edebilir.

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yolu ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan, GNO'su en az 2.00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

PÇ 1. İç mimarlık alanında işlevsel, estetik ve teknik çözümler üretebileceği yaşanabilir, özgün mekanlar tasarlama becerisi kazanır.

PÇ 2. İç mimarlık problemlerini amaç ve işlev bağlamında temel tasarım ilkeleri ve metodlarından yararlanarak çözme tekniklerini öğrenir.

PÇ 3. Tasarım sürecinde problem çözerken çevre / insan etkileşiminin sağlıklı kurgulanabilmesi için psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verileri irdeleyerek çözümleme farkındalığı kazanır.

PÇ 4.  Tasarım sürecinde, tasarım ile güzel sanatların tüm dallarını ilişkilendirebilme becerisi kazanır.

PÇ 5.  İç mimarlık alanındaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunum, çizim ve raporlarla ifade edebilmesi için görsel, yazılı, sözlü iletişim yöntemlerini kullanma yetkinliği kazanır.

PÇ 6.  İç mekan tasarımında bilgisayar destekli tasarım teknolojilerini kullanarak projeyi grafiksel olarak ifade etme ve üç boyutlu kurgulama becerisi kazanır.

PÇ 7. Tasarlanan mekanın kullanım amacı ve kullanıcı taleplerine göre; elektrik / su tesisatı, aydınlatma, iklimlendirme, akustik v.b. altyapı sorunları ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 8.  İç yapı ve donatı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanır ve işleve uygun seçim ölçütlerini irdeler.

PÇ 9.  Tasarım ve üretim aşaması sürecinde teknolojik olanaklardan faydalanarak sistem detayları geliştirme bilgisini kazanır.

PÇ 10. Mekan/eşya/insan ilişkileri bağlamında anatomik ve ergonomik verilerin tasarımdaki önemini kavrar.

PÇ 11. Tarihi yapıların iç mekan düzenlemelerinde, yapının tarihsel değerini ve önemini göz önünde bulunduran duyarlı düzenlemeler yapma bilinci kazanır.

PÇ 12.  İç mimarlık ve tamamlayıcı disiplinler alanlarındaki sanat / tasarım tarihi konularında bilgi sahibi olur.

PÇ 13. Türkiye ve Dünya tarihini,kültürel gelişimini ve güncel durum bilgisini edinerek,bunlar arasında bağlantı kurabilme ve tasarımda yeni fikirler geliştirebilme becerisi kazanır.

PÇ 14. İç mimarlık alanındaki yasal düzenlemeler ve kanunlar çerçevesindeki hak ve görevleri konusunda bilgilenir.

PÇ 15. Alanında uzman ve iletişim içinde olması gereken diğer disiplinlerle takım çalışması yaparak etkin ve uyumlu çalışma yapma, sorumluluk alma, yönetme yetkinliği kazanır.

PÇ 16. Mesleki sorumlulukları ve meslek etiği konusunda bilinçlenir.

PÇ 17. Sürdürülebilir tasarım kavramları konusunda bilgilenir.

PÇ 18. İç mimari projelerde kurumsal marka kimliği ve marka değerinin tasarıma katkısı konusunda bilinçlenir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; meslekleri ile ilgili firmaların ofis veya fabrikalarında tasarım, üretim, uygulama ve satış alanlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca bölüm ile ilgili birçok alanda var olan özel kuruluşlarda da görev alabileceklerdir. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe Lisans Programı çerçevesinde öğrenciler mesleki alanda edineceği genel bilgilerin yanı sıra birçok alanda daha kendini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Şöyle ki, soru sorup tartışma ve araştırmalar yaparak ortak paylaşım yapma becerilerini kazanmaları amacı ile sunma, eleştirel düşünme, grup çalışmaları, sosyal kaynakların etkin kullanımı, vaka tartışmaları, dinleme ve anlamlandırma, beyin fırtınası gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile vaka analizleri, saha gezileri, seminer, inceleme ödevleri,  konuk konuşmacıların sunumları gibi bakış açısını genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Course CodeCourse TitlePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10PO11PO12PO13PO14PO15PO16PO17PO18
IMIM 101Tasarım Atölyesi I555551000000000000
IMIM 103İletişim I000051000000000000
UNIT 111Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I                  
ENG 101English I                  
 Ortak Dersler Seçmeli                   
IMIM 102Tasarım Atölyesi II555551001000001000
IMIM 104İletişim II000051000000000000
IMIM 106İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş055550052510010511
UNIT 112Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II                  
ENG 102English II                  
IMIM 201Tasarım Atölyesi III555551243500002525
IMIM 203İletişim III000045000000000000
IMIM 205Malzeme ve Teknoloji I555050055500003020
IMIM 207Tarih ve Kuram I003500000055500000
IMIM 209Yapı Bilgisi 200000555220000110
IMIM 221Kurumsal Etkinliklerde Mekan Tasarımı002000000000002205
 Ortak Dersler Seçmeli                  
IMIM 202Tasarım Atölyesi IV555555555511105514
IMIM 204İletişim IV000045000000000000
IMIM 206Malzeme ve Teknoloji II555050055500003020
IMIM 208Tarih ve Kuram II003500000055500000
IMIM 210Ergonomi ve Tasarım303040001500003110
IMIM 222Deneysel Yaşam Modülü Tasarımı313000001400200050
 Ortak Dersler Seçmeli                  
IMIM 301Tasarım Atölyesi V555555555522205514
IMIM 303Koruma ve Tasarım000044223010000010
IMIM 305Malzeme ve Teknoloji III555050055500003020
IMIM 307Tarih ve Kuram III000000000055500000
IMIM 309Staj I200010000000005500
 Bölüm Seçmeli                  
 Ortak Dersler Seçmeli                  
IMIM 302Tasarım Atölyesi VI555555555522205514
IMIM 304Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyonu555515255522203445
IMIM 306Malzeme ve Teknoloji IV 555050055500003020
 Fakülte / Genel Seçmeli                  
 Ortak Dersler Seçmeli                  
IMIM 401Tasarım Atölyesi VII555555555522205514
IMIM 403Detay ve Tasarım555555555522205514
IMIM 405,000055000000002205
IMIM 407Staj II200010000000005500
UNIT 201Modern Türkiye'nin Oluşumu I                   
 Fakülte / Genel Seçmeli                  
 Ortak Dersler Seçmeli           
       
IMIM 402Diploma Projesi555555555555555555
IMIM 404Meslek ve Uygulama Bilgisi000000000000055500
UNIT 202Modern Türkiye'nin Oluşumu II                  
 Fakülte / Genel Seçmeli                  
 Ortak Dersler Seçmeli                  ​

​​​​​​