Akademik Kadro
PROF. DR. KAŞİF TEKER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
ODTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nden mezun oldu. Ohio State Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını, Case Western Reserve Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde doktorasını tamamladı. Doktora sonrasında, ABD’de mikroçip endüstrisinde çalıştı. Delaware, Maryland- Frostburg gibi üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akademik ilgi alanları; III-V yarıiletken aygıtlar (HBT, HEMT, MOSFET), nano ve mikrofabrikasyon (MOCVD, MBE etc.), yarıiletken nanoyapı ve aygıtların tasarımı ve üretimi, nanoelektronik, nanofotonik ve sensör aygıtların tasarımı ve fabrikasyonu.

Eğitim Bilgileri

Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1993
Yüksek Lisans, THE OHIO STATE UNIVERSITY, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Doktora, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

İlgi Alanları

Yayınlar

Makale

K. Teker “Dielectrophoretic Assembly of Aluminum Nitride (AlN) Single Nanowire Deep Ultraviolet Photodetector" Journal of Nano Research, Vol. 60, pp. 86-93 (2019).
H. Mousa, M.A. Yildirim, and K. Teker “Performance Enhancement of the 3C-SiC Thin Film UV Photodetector via Gold Nanoparticles” Semiconductor Science and Technology, Vol. 34, Article Number: 095002 (2019).
K. Teker, Y. Ali, A. Uzun “UV-Induced Photosensing Characteristics of SiC and GaN Nanowires” Sensor Review, Vol. 39, pp. 488-494 (2019) DOI:10.1108/SR-09-2017-0199.
Uzun, A., Teker. K. (2019). Impact of channel scaling on performance of single SiC nanowire UV photodetector. Journal of Nanophotonics, 13. doi: 10.1117/1.JNP.13.026003
Ali, Y.A., Teker, K. (2019). Fabrication of ultraviolet photodetector with aluminum nitride nanowire networks via direct transfer method. Microelectronic Engineering, 211, 26-28. doi: 10.1016/j.mee.2019.03.016
Uzun, A., Teker, K. (2019). Silicon Carbide Nanowire Field Effect Transistors with High ON/OFF Current Ratio. Microelectronic Engineering Journal, 205, 59-61. doi: 10.1016/j.mee.2018.12.009
Ahmeti, F., Teker, K., (2018). An ultra-sensitive optical ring-based micro-resonator model towards nanoparticle and protein detection. Journal of Nano Research, 55, 57-65. doi: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.55.57

Bildiriler

Uzun, A., Teker, K., (2018, November). Small channel-length SiC nanowire field-effect transistors. Paper presented at the 2018 MRS Fall Meeting, Materials Research Society, Boston U.S.A.
Ali, Y., Teker, K. (2018, November). Aluminum nitride nanowire flexible ultraviolet photodetectors. 2018 MRS Fall Meeting, Boston, U.S.A.

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Yassir A. Ali, 1. Investigating electrical and photoconductive properties of aluminum nitride nanowire (AINNW) based ultraviolet (UV) photodetector, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 28/01/2019
Ali Uzun, 2. Impact of channel length scaling on electrical transport properties of slicon carbide nanowire based field effect transistors (SiCNW-FETs), İstanbul Şehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 25/12/2018

Topluma Katkı

Ulusal/uluslararası akademik organizasyonlara üyelik

Materials Research Society member, 01/06/2001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​