2017 - 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Çift Anadal ve Yandal Programları Başvuruları
4.08.2017
Başvuru Tarihleri: 9 - 29 Ağustos 2017
Sonuçların İlanı: 15 Eylül 2017
Ders Kayıt Tarihleri: 25 - 29 Eylül ve 2 - 6 Ekim 2017
​​​Başvuru Koşulları

Öğrenim Süresi
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında, yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Akademik Başarı
Çift anadal programına başvurabilmek için, öğrencinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler; üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.

Yandal programına başvurabilmek için ise, öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencilerin; çift anadal başvuruları için 3., 4. ve 5. yarıyılın başında olması; yandal başvuruları için 3., 4., 5. ve 6. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Öğrencilerin dönem hesaplaması anadal bölüm/programı toplam başarılmış kredisine göre yapılmaktadır. (Bkz. İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 15-3

Türkçe programlarda öğrenim görüp, İngilizce bir programda çift anadal/yandal başvurusunda bulunacak öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış veya Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak STEP sınavında yeterli puan almaları gerekmektedir.

DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS) VE İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (STEP) TAKVİMİ:
​Düzey Belirleme Sınavı (DBS): 12 Eylül 2017, Salı / Saat: 11.00/ Yer: Altunizade Batı Kampüsü
İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP): 13-14 Eylül 2017, Çarşamba-Perşembe / Saat: 10:00 / Yer: Altunizade Batı Kampüsü
ÖNEMLİ: Bu sınava sadece DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler girebilecektir. STEP Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sınav ücreti olarak Mali İşler Direktörlüğü’ne 12 Eylül 2017 Salı günü 400 TL yatırmaları gerekmektedir.

* İslami İlimler Fakültesi’nde çift anadal yapmak isteyen öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla çift anadal yapmak istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, çift anadal yapmak istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır.
* İslami İlimler programına başvuruda bulunan öğrenciler; Arapça Düzey Belirleme Sınavı'ndan 80, YDS'den 70 puan şartını sağlamak durumundadır.
Arapça Yeterlilik Sınavı: 11 Eylül 2017, Pazartesi / Saat: 10:00 / Yer: Altunizade Batı Kampüsü

Değerlendirme
Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

Sonuçların İlanı ve Kayıt
Çift Anadal / Yandal programlarına başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur, kayıtları yapılır ve bu öğrenciler yeni dönemde çift anadal / yandal programı derslerine de kayıt olurlar.

Ücretler
Çift anadal / Yandal programına kayıt olan öğrencilerin burs durumları İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi hükümlerince gerçekleştirilir.

Mevzuat
Üniversitemizde çift anadal programı İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, yandal programı ise İstanbul Şehir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Başvurular
Başvurular MyŞehir'de yer alan FORMLAR VE DİLEKÇELER başlığı altındaki E-FORMLAR alanından yapılacaktır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
Tel: +90 216 559 90 59


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Kontenjanları

ÇİFT ANADAL

YANDAL

FAKÜLTE / PROGRAM

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

TOPLAM

TOPLAM

Hukuk Fakültesi

Hukuk

4

2

3

2

2

13

8

İletişim Fakültesi

Sinema ve Televizyon (İngilizce)

5

2

1

2

1

11

10

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

2

1

1

1

1

6

5

Halkla İlişkiler

4​​


26

5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

6

1

1

2

2

2

14

14

Psikoloji (Türkçe)

6

1

1

1

2

1

12

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

3

1

2

2

1

3

12

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

3

1

1

1

2

2

10

10

Sosyoloji (İngilizce)

6

2

3

2

3

3

19

9

Tarih (İngilizce)

1

1

1

1

1

1

6

6

Felsefe

10

4

4

4

4

4

30

30

Türk Dili ve Edebiyatı

1

1

1

1

1

1

6

6

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

2

5

1

1

1

10

10

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

3

6

1

1

1

12

12

Girişimcilik

4

4

4

Yönetim Bilişim Sistemleri

10

10

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

6

1

2

1

1

12

12

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

4

-

2

1

-

8

8

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

6

1

2

1

1

12

12

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

1

4

1

2

-

-

8

8

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

5

5

5