İnşaat Mühendisliği Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Misyonu:

Şehirlerin imarına, insanlığın refahına katkıda bulunacak

  • özgün mühendislik bilgilerini üretmek;
  • bu bilgileri endüstriye aktarmak;
  • bu bilgi üretme ve aktarmak işlemlerini yapabilecek genç bilim
  • insanlarını ve mühendisleri yetiştirmektir.

 
Lisans Programı Eğitiminin Amacı:

Mezunların aşağıdaki kariyer hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir:

  • Akademi, endüstri, veya kamuda profesyonel faaliyette bulunurlar.
  • Güçlü iletişim, liderlik, ve girişimcilik vasıflarıyla, İnşaat Mühendisliği alanında inovatif ürün ve servislerin dizayn edilmesini, araştırılmasını, ve geliştirilmesini sağlarlar. 
  • İnşaat Mühendisliği alanında yaşam boyu öğrenmeye devam ederler.


Lisans Programı Çıktıları:

MÜDEK tanımına uygun olarak 11 Çıktı belirlenmiştir. 

1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


İstanbul Sehir University   -   Faculty of Engineering and Natural Sciences 
CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE PROGRAM - 49 Courses & 25 + 25 days summer training
First Year - 15 courses
CodeTitle
CodeTitle
UNI 111Critical Reading & Writing in Turkish IUN​I 112
Critical Reading & Writing in Turkish II
ENGR 101Introduction to ProgrammingENGR 102Programming Practice
LIFE 101Life Sciences I - ChemistryLIFE 102Life Sciences II - Biology
MATH 103Calculus I - DifferentialMATH 104Calculus II - Integral
PHYS 103Physics I - Mechanics and DynamicsPHYS 104Physics II - Electromag. & Modern Physics
PHYS 103LPhysics I - LabPHYS 104LPhysics II Lab
ENGR 105Introduction to EngineeringENGR 100Computer Skills
UNI 100Exploring Istanbul
Second Year - 12 courses
UNI 123Text Analysis & Effect. CommunicationUNI 124Textual Analysis & Academic Writing
MATH 206Differential Equations & . . .UNI 118Understanding Politics & Economy
ENGR 201Engineering DrawingUNI XXXCore Course Elective I
ENGR 205StaticsENGR 207Strength of Materials
ENGR 241Introduction to Earth ScienceCE 242Soil Mechanics
ENGR 244Engineering MaterialsENGR 264Fluid Mechanics
Third Year - 12 courses
UNI 201Formations of Modern Turkey IUNI 202Formations of Modern Turkey II
UNI XXXCore Course Elective IICE 333Reinforced Concrete Structures I
ENGR 255Probability & Statistics for EngineersCE 342Foundation Engineering
CE 251Construction MaterialsCE 354 Civil Engineering Materials Laboratory
CE 331Structural AnalysisCE 367Intro to Environmental Engineering
CE 361Hydraulic EngineeringCE 371Transportation Systems Engineering
Fourth Year - 10 courses
ENGR 497Global Design Project IENGR 498Global Design Project II
CE 335Steel StructuresUNI XXXCore Course Elective III
CE 351Construction Engr & ManagementCE 4xxDepartmental Elective III
CE 4xxDepartmental Elective ICE 4xxDepartmental Elective IV
CE 4xxDepartmental Elective IICE 4xxDepartmental Elective V
Departmental Electives - to be offered upon demand
Civil Engineering Systems AnalysisSmart & Sustainable Cities
Special Studies in Civil EngineeringIntro to Intelligent Transportation Systems 
Special Topics in Civil EngineeringTunnel Design & Construction
Structures GroupHydraulics Group
Reinforced Concrete Structures IIHydraulic Engineering II
Steel Structures IIWater Resources Engineering
Seismic DesignWater Supply Engineering
Prestressed Concrete DesignWastewater Engineering
Concrete TechnologyCoastal Engineering


​​

​​​​​​