Ortak Dersler (İngilizce programlar için)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CLUSTER I

​​​UNI 100 – Exploring İstanbul (Dersimiz İstanbul​)
​​​UNI 110 – Modernity, City and Architecture (Modernlik, Şehir ve Mimarlık)
​​​UNI 111 – Critical Reading and Writing in Turkish I (Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I)
​​​​​​UNI 112 – Critical Reading and Writing in Turkish II (Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II)
​​​​​​UNI 115/116/215/216/315/316 – Turkish for International Students I-II-III-IV-V-VI (Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I-II-​III-IV-V-VI)
​​​UNI 117 –​ Understanding ​Society and Culture (​​Toplum ve Kültürü Anlamak)
​​​​​​​​​UNI 118 – Understanding Politics and Economy (Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak)
​​​​​​UNI 123 – Textual Analysis and Effective Communication (Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim)
​​​​​​UNI 124 – Textual Analysis and Academic Writing (Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım)
​​​​​​UNI 201 – Formations of Modern Turkey I (Modern Türkiye'nin Oluşumu I)
​​​​​​UNI 202 – Formations of Modern Turkey II (Modern Türkiye'nin Oluşumu II)
​​​​​​UNI 221 – World Civilizations and Global Encounters I: Until 1300 CE (Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I: MS 1300’den Önce)
​​​UNI 222 – World Civilizations and Global Encounters II: Since 1300 CE (Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar II: MS 1300’den Sonra)

​CLUSTER II
UNI 101 – Mathematical Reasoning (Matematiksel Düşünme)​
​​​UNI 102 – Critical Thinking (Eleştirel Düşünme)
​​​UNI 137 – Mathematics for Practice (Uygulamalı Matematik)
​​​MATH 103 – Calculus I (Matematik I)
​​​MATH 104 –​ Calculus II (Matematik II)
​​​PHIL 101 –​ Logic I (Mantık I)
Bu ders, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığına giriş konularını kapsamaktadır. Öğrenciler, bu derste, gündelik dildeki argümanları, sembolik formüllere dönüştürmeyi, argümanların geçerliliğini değerlendirmek için çıkarım kurallarını ve doğruluk tablosunu kullanmayı ve önermeler mantığı içinde teorem kanıtlamayı öğrenirler. Ders, birinci derece yüklem mantığının sembolik formülleri tanıtılarak tamamlanır.​
​​​PHIL 102 –​ Modern Logic (Modern Mantık)
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, PHIL 101 dersinin kaldığı yerden başlar. Çıkarım kuralları, teoremler, doğruluk fonksiyonlu açılımlar ve argümanların geçerliliğinin değerlendirmesi dahil olmak üzere birinci derece yüklem mantığı ayrıntılarıyla işlenir. Son bölüm ise özdeşlik konusunu kapsar.​

CLUSTER III
​​​UNI 203 – Understanding Sc​ience and Technology (Bilim ve Teknolojiyi Anlamak​)
​​​UNI 204 – Understanding Nature and Knowledge (Doğa ve Bilgiyi Anlamak)
​​​UNI 205 – Understanding Science and Environment (Bilim ve Çevreyi Anlamak)
​​​UNI 206 – Understanding Human Nature (İnsan Doğasını Anlamak)
​​​UNI 207 – Understanding Religion (Dini Anlamak)
​​​UNI 209 – Understanding Cultural Encounters (Kültürel Karşılaşmaları Anlamak)
​​​UNI 211 – Understanding Art (Sanatı Anlamak)
​​​​​​UNI 212 – Understanding Design​​ (Tasarımı Anlamak)
​​​UNI 213 – Understanding Ethics (Ahlakı Anlamak)
​​​​​​UNI 219 – Music and Civilization (Müzik ve Medeniyet)
​​​UNI 220 –​ Understanding Architecture (Mimarlığı Anlamak)


 ​