Yükseköğretim Çalışmaları Serisinden Bir Kitap Daha; Üniversite: Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı?
26.03.2020
Editörlüğünü ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı'nın yaptığı Yükseköğretim Çalışmaları Serisinin yedinci kitabı "Üniversite: Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı" çıktı.

​​​​Editörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi Müdürü ve ŞEHİR Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı'nın yaptığı Yükseköğretim Çalışmaları Serisinin yedinci kitabı "Üniversite: Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı" Küre Yayınlarından çıktı.​

Serinin diğer kitapları ise şunlar:

  • Yükseköğretimin Örgütlenmesi
  • Üniversiteyi Yeniden Kurmak
  • Üniversite Fikri
  • Osmanlı Medreselerinde İlim
  • Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600)
  • Akademinin Yönetimi: Modern Üniversite'de Sorumlu Kim?


Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi;

Kültür ve edebiyat eleştirisi alanlarındaki yetkin çalışmalarıyla bilinen Andrew Delbanco'nun üniversiteler üzerine yazdığı bu eser, yayımlandığı günden itibaren çok sayıda kamusal tartışmanın konusu oldu. Üniversitelerin ticarileştiğine, eğitimin eski yetkinliğinden uzaklaştığına, üniversite yaşamının ve gençlik kültürünün bir tüketim ortamı şeklinde yeniden yapılandığına dair yaygın tespitleri de odağına alan Üniversite, konuyu güncel boyutlarının yanı sıra tarihsel manzara içine de oturtarak tartışıyor. Yükseköğretim ve üniversiteler üzerine yapılan çağdaş tartışmaya tarihsel ve kültürel bir derinlik katan bu eser, tüm dünyada üniversitelerin Amerikanlaştığı bir bağlamda bu modelin gelişmiş yönleri kadar mevcut sorunlarına da ışık tutuyor.

Üniversitelerin ve üniversite kolejlerinin ortaya çıkış koşulları ile sonraki gelişimleri arasındaki ilişkileri dakik bir şekilde ele alan Delbanco, derin bir misyon bunalımı içindeki çağdaş üniversitenin yörüngesine dair üretilen muhtemel cevapların dikkate alması gereken konu başlıklarını listeliyor. Hızlı ve kestirmeci cevaplar yerine, üniversitelerin mevcut soru/sorunlarının iyi bir şekilde incelenmesi için ilgilileri nitelikli bir üniversite tartışmasına zihnen hazırlıyor. Delbanco'nun özellikle Amerikan üniversitelerinden dünyaya yayılan üniversitenin kültürel yaşamına dair gözlem ve değerlendirmeleri de çağdaş eleştiriler içinde en derinlikli ve incelikli yapılanlardan biri.