Ders Planı - Tezli

​​​​​​​​​​​

Kamu Hukuku

1.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 589Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği3038
--Program Seçmeli----38
--Program Seçmeli----38
--Program/Program Dışı Seçmeli----38
Toplam1232

2.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 590Seminer Dersi1004
--Program Seçmeli----38
--Program Seçmeli----38
--Program/Program Dışı Seçmeli----38
Toplam928

3.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 599Tez Dersi00060
Toplam060

4.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 599Tez Dersi00060
Toplam060
Mezuniyet için Gerekli Şartlar: 21. Toplam Ders: 9 Ders – 3 zorunlu, 6 seçmeli. Toplam AKTS: 120

Öğrenciler Yüksek Lisans derecesi alabilmek için bir Yüksek Lisans Tezi yazmalıdırlar.

Program Seçmeli: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı derslerini kapsar.

Program Dışı Seçmeli: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı derslerini kapsar.

Program Seçmeli

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 501Suç Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 502Yaptırım Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 503Kabahatler Hukuku3038
HUK 504Hayata Karşı Suçlar3038
HUK 505Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri3038
HUK 506Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetlerine Etkisi3038
HUK 507Kolluk ve İnsan Hakları3038
HUK 508Elektirik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar3038
HUK 509İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması3038
HUK 510Hukuk Devleti ve İdarenin Sorumluluğu3038
HUK 511Osmanlı Anayasa Hukuku3038
HUK 512Azınlık Hukuku3038
HUK 513Vatandaşlık Hukuku3038
HUK 514Bilişim Suçları3038
HUK 515İcra ve İflas Suçları3038
HUK 516Osmanlı Hukukunda Tüzel Kişiler3038
HUK 517Anayasa Hukukunun Temel Metinleri: Osmanlıdan Günümüze3038
HUK 518Vergi Suç ve Cezaları3038
HUK 519Anayasa Yargısı3038
HUK 520Osmanlı Ceza Hukuku3038
HUK 521Siyasi Partiler ve Demokrasi3038
HUK 522Hükümet Sistemleri3038
HUK 523Maden Hukuku3038
HUK 524Türk Anayasa Tarihi3038
HUK 525Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Verileme3038
HUK 526Ekonomik ve Ticari Suçlar3038
HUK 527Orman Hukuku3038
HUK 528Adalet Kavramı Üzerine Teoriler3038
HUK 529Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye3038
HUK 530Uluslararası Hukukun Güncel Konuları3038
HUK 532Vergi Mükellefinin Hakları3038
HUK 533Doğal Hukuk3038
HUK 535Özgürlük Kavramı ve Teorileri I3038
HUK 536Özgürlük Kavramı ve Teorileri II3038
HUK 537Vergi Yargılaması3038
HUK 538Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar3038
HUK 539İdari İşlemler3038
HUK 540İdari Sözleşmeler3038

Program/Program Dışı Seçmeli

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 501Suç Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 502Yaptırım Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 503Kabahatler Hukuku3038
HUK 504Hayata Karşı Suçlar3038
HUK 505Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri3038
HUK 506Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetlerine Etkisi3038
HUK 507Kolluk ve İnsan Hakları3038
HUK 508Elektirik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar3038
HUK 509İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması3038
HUK 510Hukuk Devleti ve İdarenin Sorumluluğu3038
HUK 511Osmanlı Anayasa Hukuku3038
HUK 512Azınlık Hukuku3038
HUK 513Vatandaşlık Hukuku3038
HUK 514Bilişim Suçları3038
HUK 515İcra ve İflas Suçları3038
HUK 516Osmanlı Hukukunda Tüzel Kişiler3038
HUK 517Anayasa Hukukunun Temel Metinleri: Osmanlıdan Günümüze3038
HUK 518Vergi Suç ve Cezaları3038
HUK 519Anayasa Yargısı3038
HUK 520Osmanlı Ceza Hukuku3038
HUK 521Siyasi Partiler ve Demokrasi3038
HUK 522Hükümet Sistemleri3038
HUK 523Maden Hukuku3038
HUK 524Türk Anayasa Tarihi3038
HUK 525Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Verileme3038
HUK 526Ekonomik ve Ticari Suçlar3038
HUK 527Orman Hukuku3038
HUK 528Adalet Kavramı Üzerine Teoriler3038
HUK 529Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye3038
HUK 530Uluslararası Hukukun Güncel Konuları3038
HUK 532Vergi Mükellefinin Hakları3038
HUK 533Doğal Hukuk3038
HUK 535Özgürlük Kavramı ve Teorileri I3038
HUK 536Özgürlük Kavramı ve Teorileri II3038
HUK 537Vergi Yargılaması3038
HUK 538Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar3038
HUK 539İdari İşlemler3038
HUK 540İdari Sözleşmeler3038
HUK 551Rekabet Hukukunun Temel Konuları I3038
HUK 552Rekabet Hukukunun Temel Konuları II3038
HUK 553Yeni Türk Borçlar Kanunua Göre Genel İşlem Koşulları ve Denetimi3038
HUK 554Anonim Ortaklıklarda Eşit İşlem İlkesi3038
HUK 555Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları3038
HUK 556Avrupa Birliği Tüketici Hukuku3038
HUK 557Yeni TTK'da Anonim Şirketlerde Yönetim ve Yönetim Kurulu3038
HUK 558Ulusal ve Uluslararası Tahkim3038
HUK 559Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar ve Bu Kurulların Aldıkları Kararların Yargısal Denetimi3038
HUK 560Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları3038
HUK 561Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler ve Yargılama Stratejileri3038
HUK 562Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşme3038
HUK 563İş Akitlerinin Türleri ve Sona Ermesi (Fesih ve İnfisah)3038
HUK 564Tasarımların Çoklu Korunması3038
HUK 565Sendika Hukuku3038
HUK 566İş Güvencesi ve İşe İade Davaları3038
HUK 567Yargılama Taktik ve Stratejileri3038
HUK 568Şirketlerde Vergi Hukuku açısından Birleşme,Devir ve Bölünme İşlemleri3038
HUK 569Uluslararası Ticaret Hukuku3038
HUK 570Uluslararası Yatırım Hukuku3038
HUK 571Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları3038
HUK 572Türk Borçlar Kanunu’na ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Satış Sözleşmesi3038
HUK 573Kira Hukuku (Kira Sözleşmesi ve Hasılat Kirası Sözleşmesi)3038
HUK 574ICC Tahkimi ve Uygulaması3038