Misyon & Vizyon

​​KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MİSYONU

Klinik psikoloji alanında kuram ve uygulamanın bütünleşmesi gereğinden hareketle bu programın temel amacı, bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmektir. 
Öğrencilerimizin;
  • ​​alanda yaygın kullanım bulan uygulamaların kuramsal arka planları hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip olmaları,
  • bilimsel çalışmalar ile uygulama alanına katkı sunmaları,
  • uygulama gözlemlerinden hareketle ürettikleri soruları bilimsel çalışmalara dönüştürebilmeleri,
  • temel uygulama becerileri geliştirmeleri,
  • bilimsel çalışma ve uygulama faaliyetlerinde toplumun yararını öncelemeleri,
  • toplumsal fayda sağlayacak çalışmaların içinde olmaları ve çalışmalara yön verebilecek beceriler geliştirmeleri,
  • tüm bu beceri ve faaliyetleri bilimsel ilkeler ve meslek etiği çerçevesinde yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

Programın önemli bir ayrıcalığı, öğrencileri tek bir psikoterapötik yaklaşımda uzmanlaşmaya kısıtlamamasıdır. Öğrenciler, ilgili kuramsal dersler sonrasında benimsedikleri insan modeli çerçevesinde tercihte bulunarak üç ana yaklaşımdan birinde (Diyalektik Terapi ve Şema Terapi) beceri kazanabileceklerdir.

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VİZYONU

  • ​​​Programın, Türk Psikologlar Derneğinin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu yönetmeliği çerçevesinde akreditasyon yetkisi alabilmesi,
  • Mezunların, Avrupa Psikologlar Dernekleri (EFPA) tarafınca Avrupa Psikoloji Diploması çerçevesinde düşünülebilecek Europsy-Temel Düzey sertifikası için temel bir uygulama alt yapısının sağlanması,
  • Alandaki bilimsel bilgi üretimine katkı sunabilmek,
  • Bilimsel çalışma ve uygulama faaliyetlerini toplum yararına dönüştürebilmek.​