Sıkça Sorulan Sorular
​​​Klinik psikolog kimdir?
Klinik psikolog, "nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi uygulamaları yapan" kişi olarak tanımlanmaktadır. (T.C. Sağlık Bakanlığının 6225 sayılı Torba Yasa MADDE 9- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna EK MADDE 13- a)
​​​Klinik psikolog olmak için yüksek lisans yapmak gerekir mi?
Klinik psikolog olmak için bazı özel şartlar gerekmektedir. Türk Psikologlar Derneği tarafından da belirtildiği gibi; "T.C. Sağlık Bakanlığının 6225 sayılı Torba Yasa çerçevesindeki ek madde gereğince (MADDE 9- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna EK MADDE 13- a), psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapmak gereklidir."
B​​​u programın diğer klinik psikoloji yüksek lisans programlarından farkı nedir?
Klinik psikolojinin hem kuramsal hem de uygulamalı alanlarında uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosunun yanı sıra, bu programın önemli bir diğer ayrıcalığı da öğrencileri tek bir psikoterapötik yaklaşımda uzmanlaşmaya kısıtlamamasıdır. Öğrenciler, ilgili kuramsal dersler sonrasında benimsedikleri model çerçevesinde tercihte bulunarak, iki ana yaklaşımdan birinde (Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi) beceri kazanabileceklerdir. Diğer taraftan, öğrenciler, klinik psikoloji alanının sosyal psikoloji, kültürler arası çalışmalar ve bilişsel psikoloji alanıyla örtüştüğü noktalar açısından disiplinler arası bakış açısı kazanma ve çalışmalar yürütme olanağına sahip olacaklardır.
​​​Programın ulusal veya uluslararası akreditasyonu var mı?
Ulusal ve uluslararası akreditasyonların alınması programın en önemli vizyonları arasında yer almaktadır. Program, Türk Psikologlar Derneği’nin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu Yönetmeliği ile uyumlu hazırlanmıştır ve  2 yıldır buna göre yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa Psikologlar Dernekleri (EFPA) tarafınca Avrupa Psikoloji Diploması çerçevesinde düşünülebilecek olan Europsy-Temel Düzey sertifikası için öğrencilere rehberlik sunulmakta ve eğitim süresinin sağladığı olanaklar ölçüsünde temel bir uygulama alt yapısı sunulmaya çalışılmaktadır.
​​​Program dahilinde hangi alanlarda süpervizyon verilecek? Süpervizörler kimlerden oluşacak?
Öğrencilerin Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi alanlarından birinde beceri kazanması hedeflendiğinden dolayı, bu 2 temel alanda süpervizyon eğitimleri verilecektir. Psikoretapi süpervizyonları, uluslararası yetkinliğe sahip olan öğretim üyelerinin yanı sıra, ilgili psikoterapi yaklaşımlarında (Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi) uluslararası eğitim ve sertifikalandırma sürecinde bulunan süpervizörler grubu tarafından yürütülecektir.
​​​Öğrencilerin klinik psikoloji uygulamaları yapabilmesi için profesyonel kliniklerle işbirliği yapılıyor mu?
İstanbul Şehir Üniversitesi ile Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi arasında 2016 yılında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin klinik uygulama alanında beceri kazanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, Dragos Yerleşkesindeki öğrenci sağlık merkezi (PDRM) ve Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı kanalı ile öğrenciler hem üniversite içinden hem de dışından bireysel vaka takip etmektedir. Belirtilen uygulama faaliyetlerine ek olarak bu yıl Kartal Belediyesi işbirliği ile kadın sığınma evinde bulunan bireylere yönelik süpervizyon altında grup uygulamaları yapılmıştır.
​​​Program sürecinde hangi dersler verilecek?
Program dahilinde, öğrencilerin araştırma yöntemleri ve istatistik alanında beceri kazanması için "Araştırma Yöntemleri ve İstatistik" dersi, uygulama alanında beceri kazanması için süpervizyon seçmeli ve klinik staj dersleri, ayrıca kuramsal alanda beceriler kazanması için de "İleri Yetişkin Psikopatolojisi", "Klinik Değerlendirme", "Tanısal Görüşme ve Teknikleri", "Diyalektik Davranışçı Terapi" ve "Şema Terapi" gibi çeşitli dersler verilmektedir. Zorunlu, seçmeli ve süpervizyon seçmelisi derslerin tümüne ve ders planına ulaşmak için tıklayınız​.
​​​Programa kaç öğrenci alınıyor? Burs imkânları nelerdir?
2018-2019 Bahar döneminde sadece tezli program açılacaktır. Programa alınacak öğrenci sayısıyla ilgili sbe@sehir.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Programda burs imkânı bulunmamaktadır; ancak yüksek akademik başarı önkoşuluyla ve yönetimin de onayıyla, öğrencilerin kısıtlı bir kısmına çeşitli oranlarda indirimler uygulanabilmektedir.
Program kimlere hitap ediyor? Kimler başvurabilir?​
Klinik psikoloji alanı hem kuramsal hem de uygulamalı özel bir alan olduğu için, bu program hem akademik çalışmalara hem de klinik uygulamalara ilgi duyan öğrencilere hitap etmektedir. Programa başvuruda bulunmak için psikoloji bölümü lisans mezunu olma koşulu aranmaktadır.

​​​​