Modern Türkiye Çalışmaları
​​​​Program Künyesi:
Program​Eğitim DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers SayısıAKTSKredi SayısıMezuniyet Koşulu
Modern Türkiye Çalışmaları (Tezli)İngilizceHafta içi gündüz
2 YılDragos Kampüs   Tez

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Modern Türkiye’nin ana çalışma alanlarını Sosyal Bilimler bağlamında, teori ve yöntem açısından analiz etme ve anlama becerisini geliştirmek. 
2. Osmanlı Çalışmaları üzerine disiplinlerarası bir yaklaşımla, 20. yy Türkiyesine ek olarak Osmanlı tarihi ve Modern Türkiye ile ilgili olan bilgileri, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri arasındaki etkileşimlerinden faydalanarak kavramak, birleştirmek, yorumlamak, sorunsallaştırmak ve yeni bilgiler oluşturmak. 
3. Hem ülkemizdeki farklı dönemlerde hem de benzer ülkelerin farklı deneyimlerinde karşılaştırmalı analizlere dayalı olarak Türkiye Çalışmaları alanında başlıca konuları ve sorunları değerlendirmek. 
4. 20.Yüzyıl Türkiye’sinin tarihi, sosyal, politik ve kültürel boyutlarını inceleyerek iç ve dış politika ile ilgili kavramları, konuları ve tüm gerçekleri karmaşıklığıyla analiz etmek; bilimsel vizyon geliştirmek. 
5. Modern Türkiye araştırma alanlarındaki ve ders kitaplarının ötesindeki en güncel bilgileri içeren bilimsel veri ve kaynaklara ulaşarak alanla ilgili bilgi birikimi sağlarken, bilgi ve iletişim teknolojilerini en yüksek seviyede kullanmak. 
6. Elde edilen kavrayış ve bilgileri bir adım ileri götürmek; seçilen bir araştırma sorusunu en uygun araştırma yöntem ve tekniğiyle gerekirse “yeni yaklaşımlar” kullanarak analiz etmek. 
7. Bilimsel soru sorma ve cevap bulma sürecinde “yenilikçi” düşüncelere ve analitik düşünceye açık olma yeteneğini geliştirmek. 
8. Modern Türkiye Çalışmaları alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek ve tartışmak; öğrenim çıktılarını yazılı ve sözlü formatlarda, biçim ve içerik açısından doğru ve uygun şekilde aktarabilmek. 
9. Alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak sürdürmek; veya bilgi, sorumluluk ve inisiyatif alma konusunda katkı sağlamak. 
10. Çalışma alanı ile ilgili elde edilen teorik ve pratik bilgileri yetkin bir İngilizceyle sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edebilmek. 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Course Code Course TitlePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10
MTS 501Issues in Turkish Politics5​
545554555
MTS 523Turkey and Middle East4555544355
MTS 531Turkish Foreign Policy:Theory & Practice5455545455
MTS 590Graduate Seminar5545355455
MTS 599Master Thesis5445455555
​​​