Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan ve Prof. Dr. Ayşe Güveli’nin Ortak Projesine British Council Desteği
18.12.2019
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın University of Essex’den Prof. Dr. Ayşe Güveli ile birlikte yürüteceği "Migration and Social Policies in Turkey and the UK" başlıklı proje, British Council Research Environment Links desteği kazandı.
​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın University of Essex Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Güveli ile birlikte yürüteceği “Migration and Social Policies in Turkey and the UK" başlıklı proje, British Council Research Environment Links programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında göçmen refahı ve göçmenlerle ilgili sosyal politikalara odaklanılarak yapılacak çalışmalar ile, İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araştırmaları Merkezi'nin araştırma kapasitesinin artırılması sağlanacak. Aynı zamanda göç ve sosyal politikalar konularında iki kurum arasında uzun soluklu araştırmaların geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Proje hakkında:
Günümüzde ülkeler arası göç dalgaları farklı refah rejimleri için yeni riskler ve fırsatlar getirmektedir. Yaklaşık beş milyona yakın göçmene ev sahipliği yapan Türkiye bu göç dalgasından en çok etkilenen ülkeler arasındadır. Projenin iki ana hedefi bulunmaktadır. Birinci hedef, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan göçmenler mukayese edilerek vatandaşlık ve sosyal politika ilişkisini düzenleyen genel yasal çerçeveyi sunmaktır. İkinci hedef ise, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göç ve ilgili konularda çalışan akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin akademik kapasitelerini geliştirmektir.