Ders Planı - Doktora

​​​​

Özel Hukuk

1.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 689Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği0038
--2 Program Seçmeli----616
--Program/Program Dışı Seçmeli----38
Toplam1232

2.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 690Seminer Dersi0004
--2 Program Seçmeli----616
--Program/Program Dışı Seçmeli----38
Toplam928

3.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 698Doktora YeterlikAt least 3.00 GNO for Phd00030
Toplam030

4.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 699Tez Dersi000150
Toplam0150

5.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 699Tez Dersi000150
Toplam0150

6.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 699Tez Dersi000150
Toplam0150

7.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 699Tez Dersi000150
Toplam0150

8.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 699Tez Dersi000150
Toplam0150
*Öğrenciler yeterlik sınavı aşamasında HUK 698 Doktora Yeterlik dersine, yeterlik sonrası mezun oluncaya kadar HUK 699 Tez Dersi'ne kayıt yaptırmak zorundadırlar.
Mezuniyet İçin Gereken Kredi: 21. Toplam Ders: 10 - 4 zorunlu, 6 seçmeli. Toplam AKTS: 240
Öğrenciler Doktora derecesi almak için bir Doktora Tezi yazmalıdırlar.
Program Seçmeli: Özel Hukuk Doktora Programı tarafından açılan derslerdir.
Program Dışı Seçmeli: Kamu Hukuku Doktora Programı tarafından açılan derslerdir.

Program/Program Dışı Seçmeli

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
HUK 540İdari Sözleşmeler3038
HUK 601Anayasa Yapımı ve Anayasa Değişiklikleri0038
HUK 602Demokrasi ve Katılımın Derinleştirilmesi Açısından Siyasal Haklar3038
HUK 603Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri0038
HUK 604Özel Hayatın Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması0038
HUK 60519.Yüzyılda Osmanlıda Anayasa Hukuku Alanında Yaşanılan Gelişmeler0038
HUK 606İdari Sözleşmeler0038
HUK 607Kabahatler Hukuku0038
HUK 60819. yy. Osmanlı Ceza Hukuku0038
HUK 609Elektrik Piyasalarının Regülasyonu0038
HUK 610Anayasa Yargısı0038
HUK 611Uluslararası Hukukta Hakemlik0038
HUK 612Liberteryenizm, Uyumculuk ve Belirlenimcilik: Bireysel Otonomi ve Sorumluluk0038
HUK 613Kurumsal/Şirket Toplumsal Sorumluluğu0038
HUK 614Enerji Piyasalarının Regülasyonu3038
HUK 615Kamu Hizmeti Teorisinin Değişimi3038
HUK 616Anayasa Yapımı Politikaları0038
HUK 651Uluslararası Özel Hukuktaki Güncel Sorunlar0038
HUK 652Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri0038
HUK 653Sermaye Piyasası Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu Kesişiminde Anonim Şirketler0038
HUK 654Sigorta Hukukunda Poliçe Şartlarının Denetimi0038
HUK 656İş Hukukunda Ücretler Ve Tazminatlar1038
HUK 657İşe İade Davalarının Hukuki Sonuçları0038
HUK 658Alacağın Devri ve Borcun Nakli0038
HUK 659Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları0038
HUK 660Tahkim Hukukunun Sorunları0038
HUK 661Yargılama Taktikleri0038
HUK 662Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Özellikle Genel İşlem Koşulları ve Denetlenmesi0038
HUK 663Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali0038
HUK 664Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları0038
HUK 665Sermaye Şirketlerinde Yöneticilerin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası0038