Ders Planı - Tezsiz

​​​​​​​​​​

Şehir Çalışmaları

1.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
SHR 501Şehir Düşüncesi ve Tarihi3038
--3 Program/Program Dışı Seçmeli----924
Toplam1232

2.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
SHR 502Şehir Çalışmaları Atölyesi2238
SHR 503Yöntem ve Araştırma Teknikleri3038
--2 Program/Program Dışı Seçmeli----616
Toplam1232

3.Yarıyıl

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
SHR 591Bitirme Projesi00010
--2 Program/Program Dışı Seçmeli----616
Toplam626

3 Program/Program Dışı Seçmeli

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
SHR 510İstanbul Tarihi3038
SHR 511Osmanlı Şehirleri ve Şehirleşmesi3038
SHR 512Akdeniz Kentleri3038
SHR 514Kentsel Miras ve Koruma3038
SHR 520Yerel Yönetimler Tarihi3038
SHR 521Çağdaş Yerel Yönetim Tartışmaları3038
SHR 522Küresel-Yerel Politikalar3038
SHR 523Türkiye Şehirlerinde Kentsel Dönüşümler3038
SHR 524Metropol Yönetimi ve Politikaları- Modeller ve Analizleri3038
SHR 530City Literature3038
SHR 531Şehir ve Sinema3038
SHR 540Devlet ve Şehir3038
SHR 541Bağımsız Çalışma- I3038
SHR 542Bağımsız Çalışma- II3038
SHR 543İleri Şehir Çalışmaları Atölyesi3038
SHR 550Doğal Afetler Sosyolojisi- Deprem ve Şehir3038
SHR 551Toplumsal Hareketler ve Kentler3038
SHR 552Irk, Etnisite ve Kentsel Hayat3038
SHR 553Göç-Ulusal ve Uluslararası Süreçler3038
SHR 554Sosyal Tabakalaşma3038
SHR 555İç kentte Ekonomik Gelişme3038
SHR 556Örgütsel ve Kurumsal Değişimler3038
SHR 557Sosyal Dışlanma ve Kentsel Eşitsizlikler3038
SHR 558Sosyal Politikalar ve Karşılaştırmalı Refah Ekonomileri3038
SHR 559Akıllı Şehirler3038
SHR 560Popüler Kültür Politikaları3038
SHR 561Sosyal Demografya3038
SHR 562Kentsel Tasarım ve Planlama3038
SHR 563İşgücü Yapısı ve İstihdam3038
SHR 564Alt-kentleşme/ Banliyöleşme ve Eşitsiz Coğrafi Gelişme3038
SHR 565Kamusal Sanat ve Kültür Yönetimi3038
SHR 570Coğrafi Bilgi Sistemleri3038
SHR 571Etnografik Metodoloji ve Uygulamalar3038
SHR 572Veri Görselleştirme3038
SHR 574Karşılaştırmalı Kent Çalışmaları3038
STV 501Sinema Çalışmalarında Yeni Tartışmalar I3038
STV 502Sinema Çalışmalarında Yeni Tartışmalar II3038
STV 503Sosyal Bilimlerde Araştırma3038
STV 504Sinema ve Bilinç3038
STV 505Belgesel Sinema Politikaları3038
STV 506Görüntü Felsefesi3038
STV 507Sinema Felsefesi3038
STV 508Popüler Kültür Politikaları3038
STV 509Türkiye'de Sinema Çalışmaları3038
STV 510Sinema ve Yıldız3038
STV 511Türkiye Sineması’nda Modernleşme Manzaraları3038
STV 513Kültürlerarası İletişim3038
STV 515Medya Kültür ve Toplum3038
STV 517İmgeye Eleştirel Bakış3038
SHR 515Modernleşme, Kent ve Mimarlık0038
STV 512Sinema ve Ses3038

2 Program/Program Dışı Seçmeli

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
SHR 510İstanbul Tarihi3038
SHR 511Osmanlı Şehirleri ve Şehirleşmesi3038
SHR 512Akdeniz Kentleri3038
SHR 514Kentsel Miras ve Koruma3038
SHR 520Yerel Yönetimler Tarihi3038
SHR 521Çağdaş Yerel Yönetim Tartışmaları3038
SHR 522Küresel-Yerel Politikalar3038
SHR 523Türkiye Şehirlerinde Kentsel Dönüşümler3038
SHR 524Metropol Yönetimi ve Politikaları- Modeller ve Analizleri3038
SHR 530City Literature3038
SHR 531Şehir ve Sinema3038
SHR 540Devlet ve Şehir3038
SHR 541Bağımsız Çalışma- I3038
SHR 542Bağımsız Çalışma- II3038
SHR 543İleri Şehir Çalışmaları Atölyesi3038
SHR 550Doğal Afetler Sosyolojisi- Deprem ve Şehir3038
SHR 551Toplumsal Hareketler ve Kentler3038
SHR 552Irk, Etnisite ve Kentsel Hayat3038
SHR 553Göç-Ulusal ve Uluslararası Süreçler3038
SHR 554Sosyal Tabakalaşma3038
SHR 555İç kentte Ekonomik Gelişme3038
SHR 556Örgütsel ve Kurumsal Değişimler3038
SHR 557Sosyal Dışlanma ve Kentsel Eşitsizlikler3038
SHR 558Sosyal Politikalar ve Karşılaştırmalı Refah Ekonomileri3038
SHR 559Akıllı Şehirler3038
SHR 560Popüler Kültür Politikaları3038
SHR 561Sosyal Demografya3038
SHR 562Kentsel Tasarım ve Planlama3038
SHR 563İşgücü Yapısı ve İstihdam3038
SHR 564Alt-kentleşme/ Banliyöleşme ve Eşitsiz Coğrafi Gelişme3038
SHR 565Kamusal Sanat ve Kültür Yönetimi3038
SHR 570Coğrafi Bilgi Sistemleri3038
SHR 571Etnografik Metodoloji ve Uygulamalar3038
SHR 572Veri Görselleştirme3038
SHR 574Karşılaştırmalı Kent Çalışmaları3038
STV 501Sinema Çalışmalarında Yeni Tartışmalar I3038
STV 502Sinema Çalışmalarında Yeni Tartışmalar II3038
STV 503Sosyal Bilimlerde Araştırma3038
STV 504Sinema ve Bilinç3038
STV 505Belgesel Sinema Politikaları3038
STV 506Görüntü Felsefesi3038
STV 507Sinema Felsefesi3038
STV 508Popüler Kültür Politikaları3038
STV 509Türkiye'de Sinema Çalışmaları3038
STV 510Sinema ve Yıldız3038
STV 511Türkiye Sineması’nda Modernleşme Manzaraları3038
STV 513Kültürlerarası İletişim3038
STV 515Medya Kültür ve Toplum3038
STV 517İmgeye Eleştirel Bakış3038
SHR 515Modernleşme, Kent ve Mimarlık0038
STV 512Sinema ve Ses3038