Psikoloji Laboratuvarları
Araştırmalarınızı geliştirmek ve artırmak için daha iyi teknoloji ve geniş imkanlar, İstanbul Şehir Üniversitesi laboratuvarlarında ve stüdyolarında sizi bekliyor.
​​
​​​​​​​​​​​Bilişsel Psikoloji ve Nöroteknoloji Laboratuvarı​
Bilişsel psikoloji; düşünme, dikkat, algı, bellek, problem çözme, karar verme ve dil kullanma gibi zihinsel süreçleri araştıran bilim dalıdır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Bilişsel Psikoloji ve Nöroteknoloji Laboratuvarının öncelikle ilgilendiği konular ise mekânsal/uzamsal bilgilerin günlük hayatta kullanımı ve hafızanın, özellikle de sahte anıların oluşumu. İlginç bulduğumuz soruları farklı deneyler dizayn ederek test etmeye, insan davranışlarından elde ettiğimiz verilerle de aradığımız cevapların peşine düşmeye talibiz. 
Araştırma grubumuzdaki arkadaşlar beraber çalışmanın ve üretmenin zevkine vardıkça aramıza yeni katılan öğrencilere hem örnek hem de destek oluyorlar. Laboratuvarın kuruluş aşamasındaki emekleri unutulmayacak mezunlarımız, okulu bitirmeye yakın deneyimli asistanlarımız ve yeni başlayan heveslilerimizle kocaman bir aileyiz.
Şu ana kadar yaptığımız araştırma projelerini, yayınları ve etkinlikleri https://www.sehir.edu.tr/tr/arastirma/coglab adresinden takip edebilirsiniz.

​​​Sosyal Psikoloji Laboratuvarı​
İstanbul Sehir Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuarı, hem deneysel hem de gözlemsel araştırma yöntemleri vasıtasıyla geniş bir spektrumdaki sosyal psikolojinin ampirik sorularını incelemeyi sağlamaktadır.
Güncel araştırma faaliyetlerinden biri "içsel motivasyonu" teşvik eden veya zayıflatan sosyal psikolojik faktörlerin, veya başka bir deyişle, insanların bir etkinliği ilginç ve eğlenceli olduğu için yapma motivasyonun altında yatan sebeplerin incelenmesidir. 
Bu ilişkileri güçlendiren veya zayıflatan kültürel faktörler de (ör: bireyci ve toplulukçu benlik kavramları) incelenmektedir. 
İkinci bir araştırma alanı, dil ve kültürün basmakalıp ve hedefe yönelik davranışların motivasyonu üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Çeşitli davranışlara yönelik niyetlerin şekillendirilmesinde, insanların kategorize edilmesinde ve kişiler arası durumların temsil edilmesinde dil kategorilerinin ve kültürel tutumların rolünü inceler.
İletişim: 

​​​Travma Araştırma Laboratuvarı
İstanbul Şehir Üniversitesi Travma Araştırma Laboratuvarı; zorunlu göç, çocuk istismarı, doğal afetler ve aile içi şiddet gibi psikolojik travmaların etkilerine yönelik çalışmak üzere kurulmuştur. 
Travma Araştırma Laboratuarının çalışma alanları arasında; bireylerin travmatik olaylarla karşılaştıklarında verdikleri psikolojik tepkileri ele alan araştırmaları ve teorileri geliştirme, kültür ve bireysel farklılıkların sık görülen ruh sağlığı rahatsızlıklarında oynadığı rol ve psikolojik dayanıklılık konuları yer almaktadır.
Travma Araştırma Laboratuvarı olarak birçok farklı proje ve akademik araştırmanın bir parçasıyız. Şu anda Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından desteklenmekte olan STRENGTHS ve REDEFINE projelerinde yer alıyoruz.
Laboratuvar olarak amaçlarımız:
  • ​Psikolojik travmayı tedavi etmek ve önlemek için, kültürel olarak adapte edilmiş programlar geliştirmek
  • Geliştirilen programların etkinliğini test etmek
  • Sunulan psikolojik destek servislerinin kapasite gelişimini desteklemek
Ofislerimiz İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü Öğrenci Merkezinde yer almaktadır. 

Gelişim ve Psikopatoloji Laboratuvarı​
Laboratuvarımız hem çocuk gelişiminin normative süreçlerini, hem de psikopatolojiye yol açan gelişimsel süreçleri, özellikle çevresel ve kültürel bağlamın etkisine odaklanarak araştırmayı amaçlamaktadır.
İnsan gelişiminin pek çok farklı düzeyinde yapılan ölçüm ve analizlerle risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin etkileşerek gelişimsel sonuçları nasıl belirlediğini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. 
Çalışmalarımızın nihai olarak eğitim, önleyici müdahele, sağaltım, ve sosyal politika açısından bilgilendirici olmasını ve çocuğun iyi olma halini ve gelişimsel işlevselliğini desteklemesini umuyoruz. 
Güncel araştırma projelerimiz travma ve stres yaşayan çocuklar gibi, gelişimsel risk altındaki çocuklara odaklanmaktadır.
Laboratuvarımızda devam eden bazı projeler şunlardır:
  • ​Suriyeli Mülteci Çocuklarda Risk ve Dayanıklılığın Gelişimsel Süreçleri
  • Okulöncesi Dönemde Disleksinin Prediktörleri
  • Çocuk için Zenginleştirilmiş Çevre
  • Bağlanma ve Görsel Kaçınma Davranışı
  • Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar için Kurum Bakımının Kalitesi
  • Çocuklarda Ölüm Kavramının Bilişsel Gelişimi 
İletişim: dplab@sehir.edu.tr

​​​Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı
Bilindiği gibi, psikoterapi araştırmaları, yaklaşımların etkinliğini inceleyen sonuç ve değişimin nasıl olduğunu keşfetmeye yönelen süreç araştırmaları olmak üzere iki ana yolda ilerlemektedir. 
Özellikle 80'lerde ivme kazanan meta analiz çalışmalarının, değişimin ağırlıklı olarak yaklaşımlardaki ortak noktalardan kaynaklandığına işaret etmesi, yeni dönem psikoterapi araştırmacılarını, terapötik ittifak olgusunun değişim sürecindeki etkilerini incelemeye yöneltmiştir. 
Özellikle süreç odaklı, psikoterapi araştırmaları yürütme hedefiyle kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı (ŞEHİR PAL) öncelikle, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları kapsamındaki psikoterapi süpervizyon eğitimlerinin yürütebileceği temel bir alt yapı kazandırılmıştır. Psikoterapi süreçlerinin görsel-işitsel kayıtlara dönüştürülebildiği temel bir teknik donanım oluşturulmuştur. İlgili ölçekler elekronik veri tabanına aktarılarak hem danışan hem de terapistlerin değerlendirilebileceği bir sistem oluşturulmuştur. İzleyen süreçte, süpervizyon eğitimleri kapsamında psikoterapi etkinliği ve süreçlerinin, niceliksel/niteliksel yöntemlerle kapsamlı değerlendirilmesine ilişkin temel verilerin toplanmasına başlanmıştır. 
Laboratuvarımızın uzun erimli amacı, özellikle Şema Terapi (ŞT) süreçlerinde terapötik ittifak odağında, terapist ve vakalara özgü ilişiksel değişkenlerin incelendiği bir dizi psikoterapi araştırmasının yürütülmesidir. Henüz kuruluş aşamasında olan laboratuvarımızda gelinen aşamada verilerin arşivlenmesine başlanmıştır.
Bir psikoterapi araştırma laboratuvarının en önemli alt yapısını kuşkusuz ki insan emeği oluşturmaktadır. Bu açıdan, zihinleri ve gönülleriyle koşulsuz bir biçimde çalışmalarda terapist olarak yer alan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerimize ve danışan katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
İletişim: 


​​​