Mühendislik Laboratuvarları
Araştırmalarınızı geliştirmek ve artırmak için daha iyi teknoloji ve geniş imkanlar, İstanbul Şehir Üniversitesi mühendislik laboratuvarlarında sizi bekliyor.
​​​
​​​​​​​​Tümleşik Devreler Laboratuvarı​
İstanbul Şehir Üniversitesi Tümleşik Devreler Laboratuvarı analog-sayısal tümdevre tasarımı, RF tümdevre tasarımı ve yeniden programlanabilir tümdevre tasarımı konularında faaliyet göstermektedir. 
Europractice üyeliği sayesinde hedeflenen bir yarı-iletken teknolojisi baz alınarak gerçekleştirilen tümdevre tasarımları yurtdışındaki yari-iletken üretim tesislerinde fiziksel olarak silikon üzerinde gerçeklenebilmektedir. 
Uygulamaya özgü tümdevre tasarımına ek olarak laboratuvar özellikle savunma sanayiinde popüler olarak kullanılan sahada programlanabilir lojik kapı dizileri (FPGA) üzerinde karmaşık sayısal sistemlerin gerçeklenebilmesine de olanak sunmaktadır. 
Tasarlanan tümdevrelerin test edilebilmesi için gerekli olan donanım tasarım ve ölçüm altyapısına da sahip olan Tümleşik Devreler Laboratuvarında tasarlanan devrelerin performans karakterizasyon ve ölçümleri 30 GHz’e uzanan bir band genişliğinde gerçekleştirilebilmektedir. 
Güncel araştırma konularımızdan bazıları:
 • Lineer olmayan dinamik sistemlerin tümleşik devre olarak gerçeklenmesi
 • Yapay sinir ağları uygulamalarını hedefleyen düşük güç analog/sayısal dönüştürücü tümdevreleri
 • Sentezlenebilir ve yeniden yapılandırılabilir mikroişlemciler
 • Kablosuz haberleşme uygulamaları için RF tümdevre tasarımı
 • Nano-tel tabanlı yüksek güç MOSFETlerin modellenmesi
 • Biyomedikal uygulamalar için tümleşik DC-DC çevirici tasarımı

​​​İnsansız Sistemler Laboratuvarı​
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Laboratuvarı robotik ve insansız araçlar konularında araştırmalar gerçekleştirmektedir. 
Laboratuvar insansız hava-uzay ve kara araçlarının geliştirilmesi için ideal bir ortam sunmaktadır. 
Halihazırdaki araştırma konularımızdan bazıları: gelecek akıllı şehir uygulamalarında kullanılabilecek fuel-cell gibi alternatif enerji kaynaklarıyla çalışabilen insansız hava araç tasarımları, GPS engelli ortamlarda ve kapalı iç mekanlar için navigasyon sistemleri geliştirilmesi ve mikro-nano uydu tasarımı sayılabilir.
Projelerimiz algoritmik tasarım ve gerçeklemelerden insansız hava-uzay araçlarının saha testlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

​​​Gömülü Sistemler Laboratuvarı​
İstanbul Şehir Üniversitesi Gömülü Sistemler Laboratuvarı düşük güç gömülü sistemler, nesnelerin interneti uygulamaları ve bu uygulamaların siber-fiziksel güvenliğine yönelik araştırmalar yapmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvar, gömülü ve irtibatlı sistemlerin mimarileri ve tasarımları ile bunların altındata yatan donanım ve yazılım teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sunmaktadır. 
H
alihazırdaki araştırma konuları arasında; düşük güçlü nesnelerin interneti uygulamaları, siber fiziksel sistemler ve bunların güvenliği  için mimari ve tasarım metodlarının geliştirilmesi ile akıllı insan-makina arayüzü tasarımı bulunmaktadır.

​​​İleri Mikro ve Nano Aygıtlar Laboratuvarı​
İleri Mikro ve Nano Aygıtlar Laboratuvarı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile 2017 yılında kuruldu. Başlıca eğitim ve araştırma imkan, ekipman ve cihazları olarak; mikro ve nano yapıların fabrikasyonu sistemi, taramalı elektron mikroskobu, aygıt fabrikasyon odası, prob istasyonu ve mikro/nano aygıtların elektriksel ve optik test cihazlarını içermektedir. Genel eğitim ve araştırma alanları; mikro/nano aygıtların tasarımı, fabrikasyonu ve testleri, nanoelektronik ve nanofotonik olarak sıralanabilir. 
Güncel spesifik araştırma konuları aşağıda listelenmiştir:
 • ​Geniş band boşluklu bileşik yarıiletken nanotel ve nanoyapıların fabrikasyonu (SiC, GaN, AlN vs.)
 • Nanotel tabanlı yeni nesil aygıtların tasarımı ve fabrikasyonu
 • Yüksek güç elektronik aygıt yapılarının tasarımı ve fabrikasyonu
 • Nanoelektronik ve nanofotonik aygıtların test ve modellemeleri
 • Nanotel tabanlı yeni nesil UV sensörlerin geliştirilmesi

​​​Malzeme ve Mekanik Test Laboratuvarı​
İstanbul Şehir Üniversitesi Malzeme ve Mekanik Test Laboratuvarı (MMLAB), mühendislik malzemeleri üzerine geniş bir ilgi ile Endüstri Mühendisliği Bölümünün bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. 
Özellikle metallerin ve alaşımlar üzerinde uygulama yapabilmenin yanı sıra, çekme testleri ve mikroyapılarını da gözlemleyebilmektedir.
Laboratuar ayrıca mikrosertlik testi için bir ortam da sunmaktadır.
Bu araştırma merkezinde, güvenilir sertlik değerleme, esnek ve gerinme kalitesi, malzemelerin güvenilir metalografik yapısı, spesifik malzemelerin özel korunmasının hesaplanarak tespit edilmesi için testler yapılır. Ölçüm cihazları şu şekildedir:
Durascan20 Mikrosertlik Ölçüm Cihazı: Malzemelerin mikro sertlik değerlerini HV cinsinden ölçmektedir.
Galdabini Quasar 100 Üniversal Çekme Test Cihazı: Malzemelerin çekme dayanıklığını ölçmektedir. 100 tona kadar kapasitesi bulunmaktadır.

​​​Enerji Laboratuvarı​
Güncelleniyor...​
​​​Enerji İşlemleri ve Araştırma Laboratuvarı​
Güncelleniyor...​
​​​Sürdürülebilir Sistem ve Çözümler Laboratuvarı (S3 Lab)
Güncelleniyor...
​​​Veri Bilimi Laboratuvarı​
Yeni nesil dağıtık hesaplama platformları kullanarak büyük veriyi anlamlandırma ve aksiyon alınabilir sonuçlar üretmeye odaklanan laboratuvarımız, ham veriden zengin ve üst düzey enformasyon çıkarımı konularında araştırma imkanı sunmaktadır.
​​​Medya Laboratuvarı​
Bir kurum ile bağdaştırılabilen sosyal medya kullanıcılarının dijital mecralardaki ayak izlerini gerçek ve çarpıcı hikayelere dönüştürme amacı güden laboratuvarımız, farklı disiplinlerde okuyan ve araştırma merakı olan öğrencilerimizi insanı ve toplumu anlama gayesinde bir araya getirmektedir.
​​​​Biyoenformatik Laboratuvarı​
Laboratuvarımız genel olarak aşağıda özetlenen iki ana alanda araştırmalar yapmaktadır:
 • Biyoenformatik: Biyolojik ve genetik veriler için hesaplamalı modeller ve analiz yöntemleri geliştiriyoruz. Özellikle omik verilerin sistemsel seviyede anlaşılmasına odaklanıyoruz.
 • Veri madenciliği, veri yönetimi ve veri tabanları: Yüksek etkili bilimsel makalelerin tahmininden biyomedikal veritabanlarında çizge ve metin kalıpları çıkarımına kadar geniş bir yelpazede çeşitli veri parçalarının otomatik olarak tahmin edilmesini sağlayan veri madenciliği ve veri yönetimi algoritmaları geliştiriyoruz.

​​​IDEA Laboratuvarı​
IDEA Laboratuvarı (Interdisciplinary Data Exploration & Analytics Lab​), spor ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki temel sorunlara yenilikçi, veri odaklı çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır. Laboratuvarın araştırması, disiplinlerarası bir yaklaşım, büyük miktarda veri kullanımı ve son teknoloji veri analiz yöntemlerinin kullanımı ayakları üzerine kurgulanmıştır.