Hakkımızda

İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinde yer alan öğretim elemanlarına katı disipliner sınırlar ötesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerle birlikte çalışma ve araştırma yapma imkanları sağlamayı hedeflemektedir.

Merkezimiz bünyesinde yürütülecek araştırma projelerinin yanı sıra, altın ve kıymetli metaller alanındaki gelişmeleri izleyerek en iyi uygulamaları seçmek için lisans ve lisansüstü alanda da çalışmalar yürütülecektir.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin farklı disiplinlerden oluşan akademisyen kadrosu ile bütünleşecek olan Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; altın ve kıymetli metallerin uluslararası eğilimlerini her alanda tespit etmeyi ve çözümleri disiplinlerüstü bir çerçevede ele alarak ortaya koymayı ilke edinmektedir. Bu alanda yeni yöntemleri de kullanarak ülkemizdeki altın ve kıymetli metaller konularını farklı bakış açıları içinde kavramsallaştıracak yaklaşımlar geliştirebilmeyi amaçlıyoruz.

Merkez bünyesindeki araştırmacılarımız, altın ve kıymetli metaller çalışmalarında disiplinlerin mevcut bakış açılarının eksikliğinden kaynaklanan hususları, altın ve kıymetli metallerin doğrudan bir araştırma ve uygulama odağı olarak seçip disipliner sınırların ötesinde çalışmalar organize ederek yürütecektir.​​​