İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

​​​İslam siyaset düşüncesi bir yanıyla varlığını vahye borçlu olan temel İslam ilimlerince inceleme konusu edilirken öte yandan farklı medeniyet birikimlerinden tevarüs edilen, onlardan istifade ile geliştirilen felsefe, tarih, hukuk, ahlak ve siyaset gibi disiplinleri kuşatan geniş bir külliyata dayanan disiplinler arası bir alandır.  


İslam siyaset düşüncesine yönelik son yıllarda ülkemizde dikkate değer bir akademik ilgi söz konusudur. Batılı literatürün de bu alana artan bir ilgisi bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı siyaset düşüncesi bu açıdan yeni imkânlar sunmaya elverişli bakir bir alan olarak keşfedilerek akademik çalışmalara konu edilmeye başlamıştır. Mamafih tüm bu çalışmalar henüz emekleme aşamasındadır ve bir disiplin olarak müstakil bir İslam siyaset düşüncesi alanı henüz teşekkül etmemiştir. 


Türkiye'deki üniversitelerin İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ile Siyaset Bilimi/Kamu Yönetimi gibi bölümlerinde bazı istisnalar dışında, müfredatta kendisine yer bulamayan bu alanın akademik seviyede incelenmesi, üzerinde yaşadığımız toprakların kadim ve zengin ahlaki-siyasi geleneğinin Türk toplumunun istifadesine sunulması oldukça önemlidir. Bu sebeple İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hem tarihsel boyutları itibarıyla hem de güncel boyutlarıyla bu alanı inceleyecek araştırmalar üretmek ve bunları çeşitli disiplinlerin istifadesine sunmak amacındadır. Merkez ayrıca karşılaştırmalı siyaset düşüncesine de önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Akademik anlamda bir ilk örnek teşkil eden İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi alandaki araştırmalara yön vermek ve derinlikli katkılar sağlamak hedefiyle teşekkül etmiştir. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan farklı disiplinlerden konuyla ilgili akademisyenlerin varlığı da bu merkezi ortaya çıkaran temel amillerdendir.

​​​​​​​