Amaç ve Faaliyet Alanlarımız

​​​​​Merkezin Amaçları

a) Merkezin kuruluş amacı, farklı disiplinler içinde devam edegelen İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmalarını takip etmek; bu alanlarda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; bu alanın tarihsel ve güncel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri yapmak, akademik toplantılar tasarlamak,
b) İslam Siyaset Düşüncesi alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak,
c) İslam Siyaset Düşüncesi sahasında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmektir. 

Merkezin Faaliyet Alanları

a) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmalarına dayalı olarak müfredat geliştirmek, dersler tasarlamak,
b) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları literatürünü takip etmek ve ilgili eserleri üniversite kütüphanesine kazandırmak, 
c) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları alanında veri tabanları oluşturmak,
ç) Siyaset düşüncesinin tarihsel boyutlarına dair yeni araştırmalar tasarlamak ve uygulamak,
d) Osmanlı ahlak ve siyaset düşüncesine dair nitelikli çalışmalar yapmak,
e) Batı ve diğer medeniyet birikimleriyle mukayeseli çalışmalar yapmak,
f) Merkezin ilgi alanı içindeki konularda yüksek lisans ve doktora araştırmalarını teşvik etmek ve Üniversite’nin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda işbirlikleri yapmak, 
g) Alanın ulusal-uluslararası ve tarihsel-güncel boyutlarına dair yerel ve uluslararası konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek,
ğ) Türkiye’nin birikimini ortaya çıkartmak amacıyla siyaset düşüncesi alanında devam eden teorik ve metodolojik sorunlara ilişkin üst düzey ulusal bilim ve yönetim kurumlarının bilgi politikası kararlarıyla (TÜBİTAK, YÖK, MEB, TÜBA, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU) uyumlu şekilde projelendirilebilecek araştırma faaliyetleri yürütmek.​

​​