Kemal Karpat Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
​​​​​​​​​​​​​​​Kemal Karpat Göç Araştırmaları Merkeziİstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında kurulmuştur. Merkez; göç olgusunun tüm boyutlarını disiplinlerarası bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır. Yapılacak araştırmalarda göçün bireyi, toplulukları ve toplumları ilgilendiren sosyo-kültürel, hukukî, psikolojik, çevresel ve tarihî boyutları, ve bunların birbirleriyle ilişkileri ele alınacaktır.

Günümüzde göç neredeyse tüm toplumları etkilemektedir. Bu nedenle Merkez bünyesinde yalnızca Türkiye'deki gelişmeler değil, farklı ülkelerdeki ve küresel düzeydeki göçle ilişkili süreçler de araştırılacaktır. Bu durumun bir gerekliliği olarak araştırma süreçlerinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yürütülecektir. Merkez, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde hali hazırda farklı disiplinlerin çatısı altında göç araştırmalarını sürdüren öğretim elemanları için bir şemsiye niteliği taşımayı da hedeflemektedir.

Kemal Karpat Göç Araştırmaları Merkezi, bazı hususlarda Türkiye'deki muadilleri arasında öne çıkmayı amaçlamaktadır. Bunlardan biri; göç araştırmalarını yaygın olarak desteklemek üzere İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi işbirliği ile göç ile ilgili belge ve kaynak arşivi oluşturmaktır. Ayrıca Merkez; göçün dinamiklerini zamansal, bölgesel ve demografik mukayeseler ile daha iyi anlayabilmeye katkı sağlamak amacıyla yoğun olarak istatistikî veri toplama, veri oluşturma ve veri analizi yapmayı hedeflemektedir. Toplanan ve oluşturulan veriler yalnızca akademik yayınlarda kullanılmayacak, aynı zamanda Merkez bünyesinde oluşturulacak internet portalları üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaygın erişime açık hale getirilecektir.

Kemal Karpat Göç Araştırmaları Merkezi'nin hedeflerinden biri de; göç alanında yetkin araştırmacılar yetiştirmektir. Bu hedefe yönelik olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde açılacak lisans ve lisansüstü derslerin yanında Merkez bünyesinde yapılacak araştırma projelerine katkı sağlayacak tam zamanlı/yarı zamanlı araştırma görevlileri istihdam edilecektir, bu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tezlerini göç ile ilgili alanlarda yazmaları teşvik edilecektir.