Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi; beşeri ve sosyal bilimler kapsamında, Türkiye’nin son iki yüzyılına odaklanarak ülkemizin meselelerini ele alan üstün nitelikli akademik araştırmalarıyla bilgi üretimine destek olmaktadır.

Merkez, bağımsız araştırmadan kaynaklanan güvenilir bilgiye ev sahipliği yaparak dünyadaki araştırmacı toplulukların dikkatini Türkiye Çalışmaları alanına çekmeye çalışmaktadır. Temel hedefi farklı disiplinlerden Türkiye üzerine uzmanlaşan araştırmacı ve bilim insanlarından uluslararası bir ağ oluşturarak cazibe merkezi haline gelmektir. 

Kurulduğu 2010 yılından bugüne 8 farklı ülkeden 15 misafir araştırmacı çeşitli zamanlarda merkezimizde araştırmalarına devam etmiştir. Merkezimizde TÜBİTAK uluslararası araştırmacı bursiyeri 2 araştırmacı halen çalışmalarına devam etmektedir. Merkez, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010’dan itibaren Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programını yürüterek ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar düzenlemektedir. 

Yüksek lisans programımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Edebiyat, İletişim, İslami İlimler alanlarından 20’den fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanının yanı sıra diğer bölümler ve kurumlardan gelen öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Hâlihazırda 30 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Buna ek olarak, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi, çeşitli uluslararası örgüt ve düşünce kuruluşları çalışanlarına ve politika yapıcılara Türkiye hakkında analitik ve derinlikli bilgi sağlayacak kısa dönemli özel programlar ve yaz okulları düzenlemektedir.​

 
​​YÖNETİM KURULU

 
​​​Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şenel (Müdür)​
Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde burslu olarak tamamladı. Aynı bölümde lisansüstü eğitimine devam etti. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden “European Union Politics towards the Middle East since 1980” başlıklı teziyle aldı. Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (2000–2002) ve Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2002-2010) bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. EUROMESCO, TÜBİTAK ve Bölgesel Jean Monnet bursları ile Macaristan, Budapeşte, Teleki Lázsló Enstitüsü (Macaristan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü), Dış Politika Araştırmaları Merkezi; Polonya, Krakow, Jagiellonian Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi ve İngiltere, Oxford Üniversitesi, İslam Dünyası Araştırmalar Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Anlayış dergisinde Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası ve Kıbrıs üzerine yazılar kaleme alan Şenel’in çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Çalışma alanları güvenlik-kimlik-düzen ilişkisi, Türk dış politikası, Kıbrıs, Avrupa Birliği siyaseti ve uluslararası ilişkileri, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikası ve komşuluk siyaseti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şenel’in danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığı “Unutulmuş Vakıf Mirasımız: Kıbrıs” başlıklı bir belgesel film çalışması ile editörlüğünü yaptığı iki kitabı vardır. Sadık Ünay ile birlikte derlediği “Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations”, Nova Science Publications, New York, 2009.  Mesut Özcan ile birlikte derlediği, Modernite ve Dünya Düzen(ler)i, Klasik Yayınları, Istanbul, 2010. Şenel, Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi, Dünya Tarihi Vakfı, Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu ve Orta ve Doğu Avrupa Araştırmaları derneği üyesi ve T.C. Ulusal Ajans, AB Gençlik Projeleri için oluşturulan Bağımsız Dış Uzman Hakemlerindendir.
​​​Doç. Dr. Abdulhamit Kırmızı​
Osmanlı tarihinin son yüzyılına yoğunlaşan Abdulhamit Kırmızı ağırlıklı olarak biyografi ve bürokrasi ile ilgileniyor. Kırmızı’nın dört kitabı var: Abdülhamid'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi, 1895-1908 (2007), Avlonyalı Süreyya Bey, Osmanlı Sonrası Arnavutluk, 1912-1920 (ed., 2009), Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar (ed., 2013), Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet (2014). Kuruluşundan beri Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)’in yayın kurulunda olan Kırmızı şimdilerde Osmanlı bürokrasisinde Ermeniler ve Ermenilerin tehciri kararına direnen devlet adamları hakkında müşterek iki kitap projesi üzerinde çalışıyor.

 
Öğrenimini Ankara (SBF), Hacettepe, ve Boğaziçi üniversitelerinde tamamladıktan sonra postdoktora için University of London (SOAS)’ta bulundu. 2009 yılının son ayında İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katılmış olan Kırmızı, Tarih bölümünde tarihyazımı ve son dönem Osmanlı tarihi üzerine dersler veriyor.

​​​Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Nişancı​
Zübeyir Nişancı, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Hartford Seminary’den ise yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hartford Institute Religion Research’da (Hartford Din Araştırmaları Enstitüsü) araştırma projelerinde çalıştı. Doktora eğitimini de Loyola University Chicago Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Loyola University Chicago’da Din Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küresel Eşitsizlikler, Sosyal Hareketler ve Sosyal Problemler dersleri verdi. Aynı okulda 2011 ve 2013 yılları arasında İstatistik Danışmanı olarak çalıştı. Din Sosyolojisi, Nicel Araştırma Metodları, Sivil Katılım, Göçmenlik ve Küreselleşme başlıca ilgilendiği konular arasındadır.​
​​​Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu​
​​Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye Tarihi alanında, doktorasını Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı alanında tamamladı. Çalışma alanları; modern Osmanlı edebiyatı, modern roman ve drama, modern Ermeni edebiyatı, iktisat ve edebiyat.
​​​Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Alptekin
2004 yılında Beykent Üniversitesi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde lisans öğrenimini, 2006 yılında ise Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamladı. 2006-2008 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde lisansüstü çalışmalarına devam eden Alptekin, Texas Üniversitesi-Austin, Siyaset Bilimi (Government) Bölümü'ndeki yüksek lisans çalışmalarını 2010 yılında tamamladı. Doktorasını 2014 yılında yine Texas Üniversitesi-Austin, Siyaset Bilimi Bölümü’nde yazdığı “Explaining Ethnopolitical Mobilization: Ethnic Incorporation and Mobilization Patterns in Bulgaria, Cyprus, Turkey, and Beyond” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Temel ilgi alanları arasında karşılaştırmalı siyasal kurumlar, etnik siyaset, milliyetçilik, Türkiye ve Ortadoğu siyaseti ile araştırma yöntemleri bulunan Alptekin’in akademik çalışmaları Etnic and Racial Studies, Mediterranean Politics, Nationalism and Ethnic Politics, Afro Eurasian Studies, Insight Turkey, Wiley-Blackwell Encyclopedia of Political Thought gibi dergi ve eserlerde  yayımlandı.​
 ​​​​​