Avrupa’da Refahın Dağıtımında Kurumlar ve Kişiler
23.01.2018
Bu proje refah çalışmaları alanında yeni kavramsallaştırma ve en gelişmiş istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor.
​​Bu yaklaşım, devlet, aile, piyasa, ve yerel aktörler olmak üzere dört ana kurumun, Avrupa’daki  yaş, cinsiyet, ve ırk ilişkilerinin kesişimleriyle şekillenen refah dağıtımı üzerindeki rolünü incelemek için kullanılacaktır.

Nüfusun yaşlanması ve ekonomik dalgalanmalar, toplumlara ekonomik büyüme, işsizlik oranları ve anında ödeme emeklilik sistemleri üzerine olumsuz etkileri yoluyla yeni riskler getirdi. Bu şartlar altında, refah devleti ve toplumda refahın dağıtımı akademisyenler ve politika yapıcılar arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. Görünen o ki, yaşlanan Avrupalı toplumlarda refah dağıtımı, sosyal, demografik ve ekonomik problemlerin analizinde bugün hayati bir araştırma konusu.

Daha fazla ve güncel bilgileri Refah Dağıtımı Proje Blog’unda bulabilirsiniz. İlgili workshop ve sosyal politikalar için etkinlik sayf​asını ziyaret edin.