Türkiye'yi Tartışmak Konuşma Serisi - 20
Osmanlı Hukukuna Ermenilerin Katkısı: Krikor Zohrab
Tarih:
4.05.2017 16:00
Saat:
YER : Batı Kampüsü, 2003

Konuşmacı:
Gevorg Galtakyan

Gevorg Galtakyan, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacıdır. 2013 yılında Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Araştırmaları Fakültesi Türkiye Araştırmaları Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışmalarını aynı alanda devam ettirmiştir. 2015 yılında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Tezinin başlığı Characteristic features of development of the New Ottoman Turkish and its manifestation in Krikor Zohrab’s lectures of "Hukûk-u Cezâ" ("Criminal Law"). İlgi alanları sosyal psikoloji, Osmanlı çalışmaları, Türk toplumunda Ermenistan ve Ermenilerin algısı ayrıca Ermeni ve Türk toplumları arasındaki geçmiş ve gelecekteki ilişkiler. Ermenice anadili olmakla birlikte Türkçe, İngilizce ve Rusçayı akıcı konuşmaktadır.