II. Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi
Modern Türkiye'de Değişim ve Süreklilik
Tarih:
21.04.2018 09:30
Saat:
YER : Dragos Kampüs
​​​​​​​​​​​II. MODERN TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER GENÇLİK KONGRESİ
Modern Türkiye'de Süreklilik ve Değişim
21 Nisan 2018


KONGRE PROGRAMI
08.00 - 09.30 Kayıt
09.30 - 09.45 Takdim Konuşmaları (Salon: AB6-6302)
Peyami Çelikcan, Rektör
Muzaffer Şenel, Direktör, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi
09.45 - 10.25 Açılış Konuşması (Salon: AB6-6302)
Abdulhamit Kırmızı - Akademi ve Gençlik
10.30 - 11.45 I. OTURUM: Modernleşen Türkiye’de Toplumsal Temsiliyet ve Türk Siyasal Hayatı (Salon: AB6-6301)
Başkan: Muzaffer Şenel
Katılımcılar ve Bildiriler:
Cihan Taşgın - Türk Siyasal Hayatında Partiler ve Parti Tarihine Bakış
Selcen Altınbaş - Türk Siyasal Partilerinin Toplumsal Sınıfları Temsili Üzerine Bir İnceleme
Şükrü Aydın - Temsilde Adalet ve İstikrar İkileminde Çok Partili Türk Siyasal Hayatı
II. OTURUM: Sosyo-Politik Alanda Süreklilik ve Değişim (Salon: AB6-6302)
Başkan: Yakoob Ahmed
Katılımcılar ve Bildiriler:
Nurul A.B.M. Absar - Sultan II. Mahmut’un Reformları: Sosyo-Kültürel Etkilerinin Analizi
Esra Balanlı - 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Sebatayist Kadınların Eğitimi: Vilayetlerdeki Kadınların Sosyo-Politik Mevkilerinde Yaşanan Değişimler 
Zehra Nur Düz - Modern Türkiye’de İslam ve Milleyetçilik
Safaa El Halouti - Demokratik Konsolidasyon ve Başkanlık Sistemi: Türk Sisteminin Analizi
​11.45 - 12.00 Ara
12.00 - 13.15 III. OTURUM: Türkiye’de ve Dünyada Toplum ve Güvenlik Meseleleri (Salon: AB6-6301)
Başkan: Fatih Şemsettin Işık
Katılımcılar ve Bildiriler:
Birsen Polat - 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat
Nurbanu Dursun - Türkiye'de Sivil Toplum ve Siyaset
Muhammed Şamil Önder - Yıldız İstihbarat Teşkilatı'ndan Bugüne Türkiye'de İstihbarat ve Güvenlik
IV. OTURUM: Türk Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik (Salon: AB6-6302)
Başkan: Emre Erşen
Katılımcılar ve Bildiriler:
Muhammet Fatih Özkan - Filmi Başa Sarmak: Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İlişkileri
Neslihan Tezcan - Türkiye'nin ve Rusya'nın Suriye Krizine Yönelik Dış Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi 
Şükrü Aydın - Küresel Yönetişim Açısından Türk Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik
Mürsel Doğrul - Bir Kuşak Bir Yol Projesi Eşiğinde Türkiye
Yiğit Mustafa Çelebi - Orta Ölçekli Güç Olmanın Sınırları: Türkiye Örneği
13.15 - 14.30 Öğle Yemeği
14.30 - 15.30 Özel Etkinlik: Gençlikte Avrupa’yı Deneyimlemenin Kariyer ve Birey Gelişimine Etkisi (Salon: AB6-6302)
Başkan: Salih Soner Güler
Katılımcılar:
Ali Fatinoğlu
Tarık Tufan 
Dilek Görgüç 
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.15 V. OTURUM: Türkiye ve Göç (Salon: AB6-6301)
Başkan: Şükrü Aydın
Katılımcılar ve Bildiriler:
Gizem Dursun İdrisoğlu - Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Yardım: İstanbul Örneği
Şeyma Yılmaz - Türkiye'nin Değişen Göç Politikaları Çerçevesinde Günümüz Göç Politikalarını Anlamak
Üsame Yolcu - Göç Koridorundaki Güvenli Liman: Türkiye
VI. OTURUM: Toplum, Siyaset ve Hukuk (Salon: AB6-6302)
Başkan: Esra Balanlı
Katılımcılar ve Bildiriler: 
Ömer Allahverdi - Siyasal Teoloji Açısından Türkiye’de Egemenlik Kavramı Üzerine Bir Analiz 
Şeyma Nur Demiray - 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Yargı Reformu Stratejisi Çerçevesinde Avukatların Savunma Hakkı
Rakip Yalçın - Osmanlı'dan Günümüze Merkeziyet-Adem-i Merkeziyet Tartışmalarının Değişmezliğinde Dış Baskılar ve Aydınlar Üzerinde Bıraktığı Etki
17.15 - 17.30 Ara
17.30 - 18.45 VII. OTURUM: Kültür, Gençlik ve Siyaset (Salon: AB6-6301)
Başkan: Mahmut Erkam Karakaya
Katılımcılar ve Bildiriler: 
Okan Ancak - Nihat Genç'in "Melek Teyzeyle Sosyoloji" ve "İftira" Adlı Öykülerinde Modernlik Algısı
Ozan Yavuzarslan - Alternatif Feminist Medya: Türkiye'de Kadın Hareketinin Değişim ve Süreklilikleri
Salih Soner Güler - Türkiye'de Yaşanmış Darbe Girişimlerinin Gençlik Psikolojisi Üzerine Psiko-Sosyal Etkisi
Ali Emin Karagöz - Türk Rap Müziğinde Siyasi Aktivizm 
VIII. OTURUM: Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (Salon: AB6-6302)
Başkan: Muzaffer Şenel
Katılımcılar ve Bildiriler: 
Fatih Şemsettin Işık - AK Parti Yönetimindeki Yıllar: İstikrarsızlık Geri mi Geliyor?
Jaefer Abdella Kedir - Türkiye’nin Doğu Afrika'ya Yönelik Yaptığı Sosyal Yardımlar
Bekir Turan - AK Parti Döneminde Türkiye'nin Balkanlara Yönelik Dış Politikası 
Alperen Açıkol - İmparatorluğun Yeniden Doğuşu: Çin’in Büyük Stratejisinde Ekonominin Rolü
Volkan Uzundağ - Türkiye'nin NATO Füze Savunma Sistemine Katılımı
--------------------------------------------------------------------------------------------
II. Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi, genç akademisyenleri Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel hayatında son derece etkili değişim ve süreklilikleri disiplinlerarası bir perspektiften tartışmaya davet ediyor. 

Değişim ve süreklilikler, insanların yaşadıkları mikro ve makro gelişmelerle yakından ilgilidir. Kongre, Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen siyasi, sosyal, tarihsel, ekonomik, dini ve sanatsal değişim ve süreklilikleri mercek altına alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de gizli fakat son derece hissedilen ve etkili olan değişim ve süreklilikleri keşfetmek istiyoruz.

"Modern Türkiye'de Değişim ve Süreklilik" üst başlığını taşıyan, Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü ve İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Dükkânı Kulübü ve İstanbul Şehir Üniversitesi Diplomasi Kulübü'nün katkılarıyla 21 Nisan 2018'de İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik kongrenin temel amacı, son iki yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği sosyal, siyasal ekonomik ve kültürel modernleşme sürecini analiz ederek, gelecekte bu alanda çalışma yapmayı düşünen gençler için akademik bir platform oluşturmak ve iş birliği imkânı sağlamaktır.

Bu yıl kongre Türkiye'de değişim ve süreklilik kavramları bağlamında özellikle şu konulara odaklanmaktadır: siyasal sistemler, dış politika, sosyoloji, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, göç, özgürlükler, kimlik, inanç grupları, askeri darbe, savunma, edebiyat, felsefe ve hukuk. Modern Türkiye çalışmalarının çeşitli konuları hakkında bildiri ve panel önerileri de kabul edilecektir.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olan kongrenin sunumları Türkçe ve İngilizcedir. Kongre genç akademisyenlere ve lisansüstü (yüksek lisans & doktora) öğrencilerine yöneliktir.

BAŞVURU
Bildiri önerileri için linke tıklayınız: Bildiri Öneri Formu
Panel önerisi için linke tıklayınız: Panel Öneri Formu​
Kongre katılım ücreti: 100 TL (Kabul sonrasında ödenecektir.)

SEYAHAT ve KONAKLAMA
Vize Bilgilendirmesi
Türkiye tarafından ülkenize uygulanan vize rejimini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
E-vize hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Türkiye'ye gelmek için vizeye ihtiyacı olan misafirlerimiz İsra Sakipi ile e-posta yoluyla (israsakipi@std.sehir.edu.tr) irtibata geçebilirler. Davet mektubu ve vize destek mektubu ile ilgili size destek olacağız.
Konaklama
Katılımcılara konaklama desteği verilmeyecek olup, katılımcıların konaklamalarını kendileri tarafından karşılanması beklenmektedir. 
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsündeki yurtlarımızda konaklamak isteyen katılımcılarımız Yurtlar Müdürlüğü ile yurtlar@sehir.edu.tr​ adresinden iletişime geçebilir.
Etkinlik Mekanı
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü
Dragos Kampüsüne ulaşımla ilgili bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 20 Mart 2018
Kayıt Tarihi: 1 Nisan 2018
Kongre Programının İlanı: 10 Nisan 2018
Kongre: 21 Nisan 2018