Post-Sovyet Çalışmalar (Lisansüstü) Sempozyumu
Post-Sovyet Çalışmalar Sempozyumu genç akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir.
Tarih:
29.11.2018 09:00
Saat:
YER : Dragos Kampüs, AB8
​​​​​​​​POST-SOVYET ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
​29 Kasım 2018

Sempozyum kitapçığına ​ve broşürüne​ ulaşmak için tıklayınız.​

1991'de Soğuk Savaş'ın son ermesinden sonra Türkiye'de post-Sovyet ülkeler üzerine yapılan akademik çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu çerçevede Rusya, Karadeniz bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya'yı kapsayan post-Sovyet alanla ilgili Türkiye'deki akademik kurumlarda o günden bu güne dek yapılan çalışmalarla önemli bir birikime ulaşılmıştır. Özellikle üniversiteler bünyesinde sayısız yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, genç bilim insanlarının bu birikiminin mütemadi olarak düzenlenecek akademik toplantılar aracılığıyla ortaya çıkarılıp paylaşılmasına son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Şüphesiz ki, bu paylaşım, söz konusu bilim insanlarının gelişimine fayda sağlamanın yanı sıra Türkiye'deki post-Sovyet araştırmaların gelişimi, yaygınlaşması ve çeşitlenmesine de katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, post-Sovyet ülkelerin tarihi, kültürü, ekonomisi ve siyasetiyle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan akademik tezlerin sunulması ve tartışılması maksadıyla İstanbul Şehir Üniversitesi'nde 29 Kasım 2018 tarihlerinde bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumda sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilir. ​​​​Sempozyum genç akademisyenlere ve lisansüstü (yüksek lisans & doktora) öğrencilerine yöneliktir.

BAŞVURU
Bildiri önerileri için tıklayınız.​

ÖNEMLİ TARİHLER
Son başvuru tarihi:14 Eylül 2018
Kabul edilen bildirilerin açıklanması:28 Eylül 2018
Kayıt tarihi:25 Eylül - 19 Ekim 2018
Sempozyum programının ilanı:2 Kasım 2018
Sempozyum tarihi:29 Kasım 2018

DÜZENLEYEN
İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi 

SEMPOZYUM AKADEMİK KURULU
Prof. Dr. Bayram Balcı (IFEA İstanbul)
Prof. Dr. Fırat Purtaş (Gazi Üniv.)
Prof. Dr. Halil Bal (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu (Mimar Sinan Üniv.)
Prof. Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniv.)
Prof. Dr. Taşansu Türker (Ankara Üniv.)
Doç. Dr. Anar Somuncuoğlu (Hacettepe Üniv.)
Doç. Dr. Emre Erşen (Marmara Üniv.)
Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (Gazi Üniv.)  
Doç. Dr. Şener Aktürk (Koç Üniv.)
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli (İstanbul Şehir Üniv.)
Doç. Dr. Zaur Qasımov (Orient Institut Istanbul)
Dr. Habibe Özdal (Okan Üniv.)
Dr. Leysen Şahin (Marmara Üniv.)
Dr. Mehdi Genceli (Marmara Üniv.)
Dr. Seçkin Köstem (Bilkent Üniv.)

SEMPOZYUM ORGANİZASYON KOMİTESİ
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli
Dr. Muzaffer Şenel
Bekir Turan
Özge Keleş

KATILIM ÜCRETİ
Kongreye katılım ücreti 100 TL'dir. Kongreye kabul alındıktan sonra ödenmelidir.

İLETİŞİM