Post-Sovyet Çalışmalar (Lisansüstü) Sempozyumu - II
Post-Sovyet Çalışmalar Sempozyumu genç akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir.
Tarih:
30.10.2019 09:00
Saat:
YER : Dragos Kampüs
​​​​​​POST-SOVYET ÇALIŞMALAR (LİSANSÜSTÜ)
SEMPOZYUMU
​30 - 31 Ekim 2019

​​​​

1991’de Soğuk Savaş’ın son ermesinden sonra Türkiye’de post-Sovyet ülkeler üzerine yapılan akademik çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu çerçevede Rusya, Karadeniz bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya’yı kapsayan post-Sovyet alanla ilgili Türkiye’deki akademik kurumlarda o günden bugüne dek yapılan çalışmalarla önemli bir birikime ulaşılmıştır. Özellikle üniversiteler bünyesinde sayısız yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, genç bilim insanlarının bu birikiminin mütemadi olarak düzenlenecek akademik toplantılar aracılığıyla ortaya çıkarılarak paylaşılmasına son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Şüphesiz ki bu paylaşım, söz konusu bilim insanlarının gelişimine fayda sağlamanın yanı sıra Türkiye’deki post-Sovyet araştırmaların gelişimi, yaygınlaşması ve çeşitlenmesine de katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, post-Sovyet ülkelerin tarihi, kültürü, ekonomisi ve siyasetiyle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan akademik tezlerin sunulması ve tartışılması maksadıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nde geçen sene bir sempozyum serisi başlatılmıştır. Bu sempozyum serisinin ikincisi ise bu sene 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilir. Sempozyum genç akademisyenlere ve lisansüstü (yüksek lisans & doktora) öğrencilerine yöneliktir.

BAŞVURU
Bildiri önerileri için tıklayınız.​

ÖNEMLİ TARİHLER
Son başvuru tarihi
22 Eylül 2019
Kabul edilen bildirilerin açıklanması
25 Eylül 2019
Kayıt tarihi
16 Eylül - 7 Ekim 2019
Sempozyum programının ilanı
12 Ekim 2019
Sempozyum tarihi
30 - 31 Ekim 2019

DÜZENLEYEN
İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi

SEMPOZYUM AKADEMİK KURULU
Prof. Dr. Bayram Balcı (IFEA İstanbul)
Prof. Dr. Halil Bal (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu (Mimar Sinan Üniv.)
Prof. Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniv.)
Prof. Dr. Taşansu Türker (Ankara Üniv.)
Doç. Dr. Anar Somuncuoğlu (Hacettepe Üniv.)
Doç. Dr. Emre Erşen (Marmara Üniv.)
Doç. Dr. Şener Aktürk (Koç Üniv.)
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli (İstanbul Şehir Üniv.)
Dr. Habibe Özdal (Okan Üniv.)
Dr. Leysen Şahin (Marmara Üniv.)
Dr. Mehdi Genceli (Marmara Üniv.)
Dr. Seçkin Köstem (Bilkent Üniv.)

SEMPOZYUM ORGANİZASYON KURULU
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli (İstanbul Şehir Üniv.)
Dr. Muzaffer Şenel (İstanbul Şehir Üniv.)​

KATILIM ÜCRETİ
Kongreye katılım ücreti 100 TL'dir. Kongreye kabul alındıktan sonra ödenmelidir.

İLETİŞİM