Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı araştırma ve düşünsel üretim bakımından öncelikle üniversite bünyesinde yer alan Şehir Araştırmaları Merkezi'ndeki çalışmalara paralel olarak- şehir tarihi, şehir coğrafyası, şehir sosyolojisi, yerel yönetimler, demografi ve nüfus hareketleri, göç, sanat ve mimarlık, şehir verileri ve büyük veri analizi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve görselleştirme, İstanbul ve Türkiye şehirleşmesi gibi alanlara yoğunlaşacaktır. Yüksek lisans tezlerinin de bu alanlardan seçilmesi teşvik edilecektir. ​​Bu programda Türkiye'nin ihtiyaçları ve dünyadaki eğilimler gözetilerek yöntemsel olarak istatistik uygulamalarında özellikle sosyal ağ analizleri, konvansiyonel istatistiğin şehir araştırmaları için önemli araştırma dilleri (başta multinominal lojistik regresyon), ayrıca non-lineer ilişkisel istatistik metotları olan kümeleme analiz dilleri, correspondence-mütekabiliyet analizi, optimal ölçekleme araştırma dilleri uygulamalarla öğretilecektir. Saha araştırması uygulamalarında ​etnografik metotlar, derinlemesine mülakat teknikleri, belgesel araştırma ve kentsel arşivlerin görselleştirilmesi ve coğrafi enformasyon sistemleri ile ilgili yöntemler öğrenciye kazandırılacaktır.  
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.