Devam Eden Projeler
Kasım 2019
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy'un Projesine TÜBİTAK DesteğiYüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını AnlamakŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy'un yürütücüsü olduğu "Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.
Temmuz 2019
Sağlıklı Kentler için Toplum Katılımlı Bir Model ÖnerisiYaşam Çevrelerinin, Sağlık Göstergeleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Sağlıklı Kentler için Toplum Katılımlı Bir Model Önerisi
Haziran 2019
Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi“Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi“ konulu proje başvurusu, Katip Çelebi-Newton Fund Research Environment Links Grants tarafından kabul edildi.
Mart 2018
İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve UNESCO Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması, İBB, BİMTAŞ (2015-2016)İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele almakla birlikte, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanmıştır.
Mart 2018
Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Türbe, Hazire ve Kabir Yerlerine Yönelik Araştırma, Tanıtım, Web Sitesi ve Yayın Hazırlanması, İBB (2016)Proje, İstanbul genelinde Osmanlı toplumunun kültürel zenginliğini ifade eden en değerli unsurlardan biri olan türbe, hazire ve kabir yerlerine ilişkin envanter çalışmasını kapsamaktadır.
Mart 2018
Osmanlı Şehirleri (1450-1700) Tipolojileri ve Atlası: TÜBİTAK desteği ile, (2014-2016)Bu projenin amacı Osmanlı şehirleri için karşılaştırmalı tarih çalışmalarına imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaktır.
Mart 2018
Şubat 2018
ŞEHİR Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus UğurOsmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)ŞEHİR Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur'un projesine TÜBİTAK desteği

​​​​​​​​​​​​