Mekânsal Örgütlenmenin Kentsel Büyüme ve Perakende Performansı Üzerindeki Etkileri: İstanbul ve Ankara’nın Mekânsal Ağlarından Bulgular
7.03.2018
Ankara gecekondulaşma, hızlı kentleşme, kentsel yayılma ve dönüşüm gibi birçok değişim süreci geçirmiştir.
​​​​Özellikle son yıllardaki ekonomi politikaları ve yerel/merkezi yönetim müdahaleleriyle kentin arazi kullanımı oldukça değişmiştir. Kentte büyük ölçekli, karma kullanım içeren inşaat projeleri ve toplu konut yatırımları hızla artmıştır. Bu proje ve yatırımlar kentin önemli arazi kullanımlarına etki etmekte ve kentlinin günlük davranışını da değiştirmektedir. Örneğin, Ankara’nın kent merkezi önce Ulus, Kızılay, Kavaklıdere ve GaziOsmanPaşa aksında gelişmiş, son yıllarda ise bahsedilen büyük ölçekli yatırımlar ve yer değiştiren kamu alanları ile Ankara’nın güneybatı aksında, Söğütözü-Çukurambar yönünde büyümüştür. Bu büyüme diğer arazi kullanımlarına da etkilemektedir. Kentsel değişim ve dönüşüme en hızlı cevap veren ve konumlarını değiştiren kentsel birimler ticaret birimleridir. Bu çalışmada da, Ankara’daki kentsel değişim/dönüşüm süreci, ticaret birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden sorgulanacaktır. 2013 yılı itibariyle Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm aktif firmaları içeren kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur. Bu firmaların tip ve açılış yıllarına göre mekansal dağılımı analiz edilmiştir. Böylece, Ankara’nın özellikle 2000 yılından sonra geçirmiş olduğu süreçlerin etkileri ticaret birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden incelenmektedir. Böylece, kentsel planlama ve politikaların kentsel büyümeye etkisi anlaşılabilir. (Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.)

Gazi Üniversitesi işbirliği ile, Araştırmacı: Eda Yücesoy