İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve UNESCO Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması, İBB, BİMTAŞ (2015-2016)
7.03.2018
İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele almakla birlikte, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanmıştır.
​​​​​​İBB, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü bu proje, İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele almakla birlikte, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanmıştır.​

Belirlediği çalışma sahalarını sosyo-ekonomik açıdan incelemek, değerlendirmek ve elde ettiği sonuçlara göre çalıştığı sahalara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu proje için, İstanbul’un Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu ilçeleri çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Ayrıca projenin ileriki safhalarında İstanbul’daki UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Karasuları daha detaylı olarak ele alınacaktır.

Projenin ilerleyişi açısından öncelikle stratejik amaç, vizyon, misyon ve diğer hedefler belirlenecektir. İkinci aşamada ise İstanbul’un tarihi süreçleri göz önünde bulundurularak genel bir çerçevede İstanbul’un mekânsal gelişimi incelenecek ve kültürel miras hakkında dünya örnekleri İspanya ve İtalya odaklı olmak üzere ele alınacaktır. Projenin yöntemi olarak anket, mülakat, odak grup ve kümeleme analizi gibi farklı araştırma yöntemleri tercih edilirken, bunların yanı sıra çalışma kapsamında kültür mirası hakkında 1’er gün süreli olmak üzere çalıştaylar düzenlenecek, bu çalıştaylar sunulan bildirilerin bir kitap olarak raporlanmasıyla sonlandırılacaktır.

Çalışma boyunca dikkat edilecek bazı önemli hususlar projenin insan odaklı olarak sürdürülebilmesi, koruma stratejilerine uygun hareket edilecek olması, kültürel kimliklere hassasiyet gösterilmesi, yaşam kalitesini ve algılanabilirliği yükseltecek yöntem ve önerilerin kullanılacak olmasıdır. Çalışma boyunca yürütülen tüm süreçler proje ekibi tarafından aşama aşama raporlanırken, proje sonunda elde edilen bilgiler ışığında sonuçlar değerlendirilerek Dünya Miras Alanları’nın sorunları hakkında çözüm önerileri sunulacaktır.