Osmanlı Şehirleri (1450-1700) Tipolojileri ve Atlası
7.03.2018
Bu projenin amacı Osmanlı şehirleri için karşılaştırmalı tarih çalışmalarına imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaktır.
​​​​​​​Başka bir ifade ile farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yer alan şehirlerin ortak, ayrışan ya da özgün özelliklerini ortaya koyarak kendi aralarında ya da diğer dünya şehirleri ile Osmanlı şehirlerini karşılaştırmalı çalışmayı mümkün hale getirecek tipolojileri (aynı özellikleri gösteren şehir gruplarını) keşfetmek ve mevcut literatürün bir envanterini çıkartıp değerlendirmektir. Osmanlı şehirleri hakkında varolan verileri çeşitli dönemleri dikkate alarak mukayeseli bir şekilde CBS teknikleri ile haritalar üzerinde göstermek ve bir Osmanlı şehirler atlası oluşturmaktır. (Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.)

Proje Direktörü: Yunus Uğur