Türkiye'nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi
10.06.2019
"Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi" konulu proje başvurusu, Katip Çelebi-Newton Fund Research Environment Links Grants tarafından kabul edildi.
​​İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi ile Anglia Ruskin Üniversitesi (İngiltere) Future Cities Programı’nın ortaklaşa geliştirdiği “Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi“ konulu proje başvurusu, Katip Çelebi-Newton Fund Research Environment Links Grants tarafından kabul edildi. British Council, 12 ay sürecek proje kapsamında İngiltere ve Türkiye’de gerçekleştirilecek çalıştay ve saha çalışmaları için önemli bir finansman desteği sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl birlikte çalışma ve proje geliştirme kararı alan İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi ile Anglia Ruskin Üniversitesi​ Future Cities Programı’nın, ortaklaşa hazırladığı ilk proje başvurusu kabul edildi.

Katip Çelebi-Newton Fund, Research Environment Links Grants tarafından desteklenmeye uygun bulunan HERALD: A HEritage-led Resilience Approach To Smart And Sustainable Urban Development in Turkey (Türkiye’nin Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişiminin Kültürel Miras Perspektifi ile Güçlendirilmesi) başlıklı projenin, 12 aylık süresi kapsamında Şehir Araştırmaları Merkezi ekibi ve Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans programı öğrencileri ile Anglia Ruskin Üniversitesi Future Cities Programı akademisyenleri İngiltere ve Türkiye’de çalıştaylar düzenleyecek, saha çalışmaları yapacak ve çalışma raporları yayınlayacak.