Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Türbe, Hazire ve Kabir Yerlerine Yönelik Araştırma, Tanıtım, Web Sitesi ve Yayın Hazırlanması, İBB (2016)
7.03.2018
Proje, İstanbul genelinde Osmanlı toplumunun kültürel zenginliğini ifade eden en değerli unsurlardan biri olan türbe, hazire ve kabir yerlerine ilişkin envanter çalışmasını kapsamaktadır.

​​​​Bu kapsamda türbe, hazire ve kabir yerlerinin mevcut durumlarının tespitlerinin yapılması, adres, mülkiyet vb. bilgi ve verilerinin etüt edilerek güncellenmesi, mevcut veriler ile konuya ilişkin kurum ve kuruluşların arşivlerinde bulunan yazılı ve görsel bilgilerin sayısal ortamda birleştirilerek bir envanter listesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca kültürel miras konusunda kamunun bilinç ve farkındalığının arttırılması için hazırlanacak çalışmalar yayın haline getirilerek sunulacaktır.