İstanbul İşyerleri 1900-2011: Metropoliten Merkezi İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim ve Süreklilik
8.03.2018
İstanbul İşyerleri 1900-2011: Metropoliten Merkezi İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim ve Süreklilik

​​​​​Bu çalışma, 20. yüzyıl İstanbul ticaret coğrafyasına yeni bir yaklaşım ve yöntemle bakarak kentin iktisadi yapısının yapıtaşlarını oluşturan, bugüne kadar belgelenmemiş yada kısmen gün ışığına çıkmış ekonomik ve mekansal dönüşüm ve sürekliliği oluşturan sektörel birliktelikleri, yıllar içinde kaymalar olarak tarif edilen ekonomik ve mekansal farklılaşmayı ayrıntılı bir biçimde araştırmayı, iktisadi ve mekansal dönüşüm süreçlerini, bu süreçleri oluşturan politika, eylem ve araçlarla beraber izleyerek tanımlamayı amaçlamıştır. İlişkisel yaklaşımla dört historiografik dönemde, İstanbul Merkezi İş Alanı ticaret peyzajının özellikleri, faaliyet bileşimleri, değişim ve dönüşüm mekansal kalıpları ile bunların kentin şekillenmesinde yaptığı etki incelenmiştir.


Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.