Komşularımız Nereden Gelmiş? Nereye Giderler?
8.03.2018
Bu proje Prof. Dr. Murat Güvenç tarafından hazırlanmıştır.
​​​​​Benzer ya da farklı sosyal gruplardan kişilerin kabullenilmiş mekansal biraradalıklarına dayanan komşuluk ilişkilerinin ve bu ilişkilerin yeniden organizasyonuna yön veren dinamiklerin, kentin toplumsal coğrafyasını nasıl şekillendirdiğine dair bir analiz ortaya koyuyor. Genellikle bir fiziksel yapı olarak tahayyül ettiğimiz kentin arkasındaki görünmez dinamiklere dair karmaşık verileri herkesin anlayabileceği bir dile tercüme eden çalışma, kentin bildiğimizden daha kompleks bir bütün olduğuna dair bir kavrayış geliştirebilmemizin önünü açıyor.

Birinci Tasarım Bienali, İstanbul, 13 Ekim - 12 Aralık 2012, İstanbul Modern