Türkiye İç Göç Çalışmalarında Yeni Bir Evreye Doğru: 1985-1990, 1995-2000 Göç Akımları ve Göçmen Profilleri
8.03.2018
Bu proje iç göç araştırmalarının toplum bilim çalışmaları alanında Türkiye’de ve dünyada önem ve öncelik yitirdiği bir dönemde iç göç sürecini nitelik farklılaşmasına duyarlı sayısal boyutlarla ele almayı amaçlayan bir proje olarak tasarlandı.

​​​​​Dönemin araştırma öncelikleriyle uyumlu olmasa da proje ; kuramsal çerçevesi ( bakış açısı), uygulanan izleme temsil yöntemi (metodoloji) ve daha önce değerlendirilmemiş veri kaynaklarının kullanılmış olması açılarından konvansiyonel yaklaşımlardan ayrılır.​