SAMBlog

​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi, SAMBLOG web sayfası üzerinden “Takipte Kalın Katkıda Bulunun" mottosu ile Türkçe ve İngilizce olarak internet yayınına başlamıştır. Blog dünyada, şehir çalışmaları üzerine yapılan proje, akademik yayın, etkinlik haberlerinin yanı sıra, şehirleşme ve kentlere dair röportajlar, atölye ve saha çalışmalarının yer aldığı çok yönlü bir platform işlevi görmektedir. Türkçe ve İngilizce yayın yapmaktadır.

Şehir Araştırmaları Merkezi, güçlü akademik kadrosu aracılığıyla şehir çalış- maları alanında yeni bir kapsam üretmek adına yaptığı akademik çalışmaları kapsamlı ve özgün Bloğu aracılığıyla dünyaya duyurmaktadır. Blog aracılığıy- la Merkezin dinamik ve interdisipliner yapısı gelişmektedir.

Şehir Araştırmaları alanında yeni yayımlanan kitapların tahlilleri, bloğun kap- samlı yapısının bir parçasını oluşturmaktadır. Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında sunulan dersler, öğrencilerine erken dönemde çalış- malarını yayımlama imkânı sunarken; okuyucularına ise güncel literatürü yakından takip etme imkânı sağlamaktadır.​​