Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​Program künyesi:
ProgramEğiti​m DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers SayısıKredi SayısıAKTSMezuniyet Koşulu
Şehir Çalışmaları (Tezli)TürkçeHafta içi gündüz
2 YılŞEHİR Altunizade & Dragos Kampüs821120Tez
Şehir Çalışmaları (Tezsiz)TürkçeHafta içi gündüz
1.5 YılŞEHİR Altunizade & Dragos Kampüs103090Proje
PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Şehirlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve değişim patikalarına ilişkin teori ve modelleri tartışmak. 
PÇ 2. Kentler ve şehirleşme meselelerini alan çalışması yaparak teori ve pratiği birlikte düşünme becerisini geliştirmek.
PÇ 3. Konvansiyonel istatistiğin (özellikle multinominal lojistik regresyon başta olmak üzere) yanı sıra lineer olmayan ilişkisel istatistik metotları olan kümeleme, mütekabiliyet, optimal ölçekleme gibi araştırma dillerini deneyimlemek ve uygulama becerisi kazandırmak.
PÇ 4. Şehir çalışmalarının temel konsept ve stratejilerine ulusal ve uluslararası alan ve ölçeklere ve disiplinlerarası yaklaşımlara odaklanarak bir bakış sağlamak.
PÇ 5. Kentler ve şehirleşmenin şu konularda olduğu gibi pek çok alt tema ve alanının soruları, kaynakları ve tartışmalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı bilgi ve becerileri geliştirmek: Şehircilik, tarih, coğrafya, şehir planlama, demografi ve göç araştırmaları, yeni kent hiyerarşileri, kent birlikleri ve grupları, ulusötesi kent ağları, yerel yönetimler/yönetişim, kentsel yenileme ve dönüşümler, akıllı şehirler, dijital teknolojiler, yeni kent tiplerinin ve ortamlarının sosyolojisi, yönetişimi; Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde şehirlerin tarihi dönüm noktaları, şehirlerin geçirdiği değişimler ve şehrin ekonomi politik ve jeo-stratejik bakımdan önemi; sosyal tabakalaşma modelleri, tabakalaşmanın ontolojisi, tabakalaşma biçimleri.
PÇ 6. Şehir çalışmaları alanında bilgilerini geliştirmek isteyen kamu görevlileri ve akademik olarak Şehir çalışmaları ile ilgilenecek insanların soru sorma, yazma, sunum yapma, uygulama geliştirme yeterliliğini artırmak.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Zorunlu DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
SHR 501 Şehir Düşüncesi ve ​Tarihi321323
SHR 502 Şehir Çalışmaları Atölyesi232313
SHR 503 Yöntem ve Araştırma Teknikleri123213
SHR 590 Yüksek Lisans Semineri333333
SHR 599 Yüksek Lisans Tezi333333

Seçmeli DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
SHR 510 İstanbul Tarihi211231
SHR 511 Osmanlı Şehirleri ve Şehirleşmesi211231
SHR 512 Akdeniz Kentleri211231
SHR 514 Kentsel Miras ve Koruma231231
SHR 520 Yerel Yönetimler Tarihi221231
SHR 521 Çağdaş Yerel Yönetim Tartışmaları221231
SHR 522 Küresel-Yerel Politikalar221231
SHR 523 Türkiye Şehirlerinde Kentsel Dönüşümler221231
SHR 524 Metropol Yönetimi ve Politikaları- Modeller ve Analizleri221231
SHR 530 Şehir Edebiyatı211231
SHR 531 Şehir ve Sinema211231
SHR 540 Devlet ve Şehir211231
SHR 541 Bağımsız Çalışma- I221231
SHR 542 Bağımsız Çalışma- II221231
SHR 543 İleri Şehir Çalışmaları Atölyesi232313
SHR 550 Doğal Afetler Sosyolojisi- Deprem ve Şehir221231
SHR 551 Toplumsal Hareketler ve Kentler211231
SHR 552 Irk, Etnisite ve Kentsel Hayat211231
SHR 553 Göç- Ulusal ve Uluslararası Süreçler221231
SHR 554 Sosyal Tabakalaşma211231
SHR 555 İç kentte Ekonomik Gelişme221231
SHR 556 Örgütsel ve Kurumsal Değişimler221231
SHR 557 Sosyal Dışlanma ve Kentsel Eşitsizlikler221231
SHR 558 Sosyal Politikalar ve Karşılaştırmalı Refah​ Ekonomileri221231
SHR 559 Akıllı Şehirler221231
SHR 560 Popüler Kültür Politikaları221231
SHR 561 Sosyal Demografya221231
SHR 562 Kentsel Tasarım ve Planlama221231
SHR 563 İşgücü Yapısı ve İstihdam221231
SHR 564 Alt-kentleşme/Banliyöleşme ve Eşitsiz Coğrafi Gelişme221231
SHR 565 Kamusal Sanat ve Kültür Yönetimi221231
SHR 570 Coğrafi Bilgi Sistemleri123333
SHR 571 Etnografik Metodoloji ve Uygulamalar123333
SHR 572 Veri Görselleştirme123333
SHR 574 Karşılaştırmalı Kent Çalışmaları322331