Kurslarımız Hakkında

​​

ŞEHİRTÖMER'de Türkçe kurslarımız Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne uygun şekilde, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 ve C2 olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır.

Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun ders kitapları, bunlara ait çalışma kitapları, CD 'ler kullanılmakta ve öğretim süreci alanında uzman Türkçe okutman kadrosu tarafından hazırlanmış ek materyaller ve görsel – işitsel ögeler ile desteklenmektedir.


ŞEHİRTÖMER KUR SİSTEMİ VE ÜCRETLERİ

 
KURLARHAFTALIK DERS SAATİ​​
HAFTA SAYISITOPLAM DERS SAATİ

KUR ÜCRETİ

BaşlangıçA1256 Hafta150300 USD

A2256 Hafta150300 USD
OrtaB1256 Hafta150300 USD

B2256 Hafta150300 USD
İleriC1256 Hafta150300 USD
C2256 Hafta150300 USD

KUR SONU SINAVLARI

Öğrencilerimiz, 150 ders saati süren her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma, yazma) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) içeren kur sonu sınavlarıyla değerlendirilirler.

Kur sonu sınavlarında başarılı olan öğrenciler bir üst kura devam etme hakkı kazanır. Birden çok beceriden başarısız olan öğrenci ise kur tekrarı yapmak durumundadır.

Kurslarımıza devam eden öğrenciler öğrenim süreçlerini tamamladıklarında ulaştıkları dil seviyesine uygun olarak ŞEHİRTÖMER Müdürlüğü tarafından imzalanmış sertfika almaya hak kazanırlar.

 ​
BECERİLEREN YÜKSEK NOTEN DÜŞÜK NOT
AnlamaDinleme2515
Okuma2515
Konuşma Karşılıklı Konuşma159
Sözlü Anlatım106
Yazma Yazılı Anlatım2515
 TOPLAM100      60TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVLARI

ŞEHİRTÖMER okutmanlarınca hazırlanmış olan Türkçe Yeterlilik Sınavları; okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur ve Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne göre hazırlanıp değerlendirilmektedir.

Türkçe Yeterlilik Sınavına giren kişiler sınav sonrasında dil seviyelerine uygun olarak ŞEHİRTÖMER Müdürlüğü tarafından imzalanmış sertfika almaya hak kazanırlar.

Güncel, Türkçe Yeterlilik Sınavı saat ve tarihlerine başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Puan Dağılımı:

SEVİYE​
PUAN
A120 – 49
A250 – 59
B160 – 69
B270 – 79
C180 – 89
C290 - 100​​