Kurslarımız
​​ŞEHİR TÖMER'de Türkçe dil kurslarımız Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne uygun şekilde;
  • ​Başlangıç seviyesinde A1 ve A2
  • ​Orta seviyede B1 ve B2
  • ​İleri seviyede C1 ve C2
olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır.

Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun ders kitapları, bunlara ait çalışma kitapları, CD'ler kullanılmakta ve öğretim süreci alanında uzman Türkçe okutman kadrosu tarafından hazırlanmış ek materyaller ve görsel-işitsel öğeler ile desteklenmektedir.

Kur Sistemi ve Ücretleri

​SEVİYE
KUR
HAFTALIK DERS SAATİ HAFTA SAYISITOPLAM DERS SAATİKUR ÜCRETİ
Başlangıç​
A1256 Hafta150300 USD
A2256 Hafta150​
300 USD
Orta
B1256 Hafta150300 USD
B2256 Hafta150300 USD
İleri
C1256 Hafta150300 USD
C2256 Hafta150300 USD​

Kur Sonu Sınavları

Öğrencilerimiz 150 ders saati süren her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma, yazma) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) içeren kur sonu sınavlarıyla değerlendirilirler.

Kur sonu sınavlarında başarılı olan öğrenciler bir üst kura devam etme hakkı kazanır. Birden çok beceriden başarısız olan öğrenci ise kur tekrarı yapmak durumundadır.

Kurslarımıza devam eden öğrenciler öğrenim süreçlerini tamamladıklarında ulaştıkları dil seviyesine uygun olarak ŞEHİR TÖMER Müdürlüğü tarafından imzalanmış sertfika almaya hak kazanırlar.

​​
BECERİLEREN YÜKSEK NOTEN DÜŞÜK NOT
Anlama ​​
Dinleme2515
Okuma2515
​Konuşma
Karşılıklı Konuşma159
Sözlü Anlatım
106
YazmaYazılı Anlatım2515
​TOPLAM
10060

Türkçe Yeterlilik Sınavı

ŞEHİR TÖMER okutmanlarınca hazırlanmış olan Türkçe Yeterlilik Sınavı; okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur ve Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne göre hazırlanıp değerlendirilmektedir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı'na giren kişiler sınav sonrasında dil seviyelerine uygun olarak ŞEHİR TÖMER Müdürlüğü tarafından imzalanmış sertfika almaya hak kazanırlar.

Türkçe Yeterlilik Sınavı tarihlerine başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

Türkçe Yeterlilik Sınavı puan dağılımı şu şekildedir:

SEVİYE​​
PUAN
A120 - 49
A250 - 59
B160 - 69
B270 - 79
C180 - 89
C2
90 - 100