Eğitim Programları
İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi ihtiyaçlarınıza yönelik eğitim programları ile kişisel ve kurumsal çözümler sunar.


​​​Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi​
Süre: 2 gün
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Personel özlük işlemleri
 • İş sözleşmeleri
 • Yasal bildirimler ve e- bildirge ve işveren teşvikleri
 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Yıllık izin
 • Primler ve ikramiyeler
 • Ücret ve ücret bordrosu
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Bayi Teşkilatı için Temel İletişim Becerileri
Süre: 3 Saat
Eğitim Ana Başlıkları:
 • İletişim Nedir?
 • Başarılı İletişimin Temel Koşulları
 • İletişimi Engelleyen Etkenler
 • Günümüzde İletişimsizlik
 • Kendini İfade Edebilme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Sözsüz İletişim: Beden Dili
 • Kişisel Bakım ve Hijyen
 • Pozitif Davranış Stilleri
 • Kişisel İmaj Oluşturma
 • Etkin Dinleme Becerileri
 • Dinletme ve Kabul Görme
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​B2B Pazarlama
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması:
Katılımcıların, B2B pazarlamaya hakim olmaları, özellikle dijital pazarlamada etkin kaynak yönetimi yaparak marka bilinirlikleriyle beraber satışa dönüşecek kaynak yaratımını optimize etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. B2B pazarlamayla ilgili kaynakların çok kısıtlı olduğu günümüzde bu konuyla ilgili başlıklar hızlıca günlük hayata aktarılabilir şekilde, net ve uygulamalı örneklerle ele alınacaktır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • B2B Pazarlama Nedir?
 • B2B Pazarlamanın B2C pazarlamadan farkı
 • B2B’de dijital pazarlama
 • B2B’de sosyal medya yönetimi
 • B2B’de e-commerce
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Yeni Teknolojilerle Kurumsal Satış ve Proje Yönetimi​
​Süre: 2 gün
Eğitim Açıklaması: Çözüm satışı, hizmetin ve/veya ürünün tamamen müşteriye özel tasarlanması demektir. Yüksek rekabet doğal olarak kurumların ve çözüm satış profesyonelinin de hayatını yoğun bir şekilde etkiler. Kendisi ile rakipleri arasında fark yaratabilmesi, müşterisinin kurumsal hayatına katma değer yaratabilecek çözümleri üretebilme yeteneği kazanabilmelidir. Bu farkı müşterisine gösterebilmek ve iyi anlatabilmek kurumsal çözüm proje satış yöneticisinin bilgi teknolojilerini iyi bilmesi aynı zamanda iyi bir proje yöneticisi olmasını gerektirir.
Bu program, katılımcıların yeni nesil bilgi teknolojileriyle çözüm satış sürecindeki aşamaları daha etkin yönetebilmesine, müşteriyi kazanmasına ve elde tutabilme becerisini kazanmasına, müşteri ilişkilerini başarı ile sürdürmesine katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır. Eğitimde, bilgi teknolojilerinin ana başlıkları altında yer alan ürünleri anlatırken, çözüm satıcılarının sektörel uzmanlaşma gerekliliklerinin yanında kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesi için örnek çalışmalar da derlenmiştir.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Kurumsal Teknolojiler Çözüm Satış Proje Yöneticisi kimdir ?
 • Kurumsal Satış Ziyaret ve Projelendirme
  • Ziyaret Öncesi Hazırlık (Analiz)
  • Ziyaret Sırasında Yapılacaklar 
  • Projelendirme 
 • Bilişim Teknolojileri Çözümleri Kurumsal Bilişim Hizmetleri 
  • Network Çözümleri 
  • Mobil Çözümler 
  • Donanım ve İstemci Çözümleri 
  • Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​NLP İlkeleri ile Satış
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Satış; karşımızdaki kişinin zihninde pozitif bir deneyim yaşamasını sağlayarak, düşünce ve davranışını etkileyerek ikna etmek ve böylece ürünümüzü hayatına geçirecek motivasyonu yaratmaktır. Bu tarife göre; ürünle ilgili detayları çok iyi bilmek ve anlatmak, kişileri satış uzmanı yapmaya veya satışta başarılı olmaya yetmemektedir.
Her insanın, dünyayı algılama şekli farklıdır. Ancak algıladıklarımıza anlam kazandırma ve düzenlemeyle ilgili belirli temel yollar vardır. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun ikna etmek istiyorsak, onun dünyayı nasıl algıladığını, hangi verilere önem verip vermediğini anlamak ve ona göre iletişim kurmak kaçınılmazdır.
Bu eğitim, katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişiler satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirecekleri için işlerinde daha mutlu ve başarılı olacaklardır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • NLP Nedir?
 • NLP Nasıl Fark Oluşturuyor?
 • NLP'nin Varsayımları
 • NLP Satışta Nasıl Kullanılır?
 • Kişiliklere Göre Yaklaşımlar
 • NLP İlkeleri ile İkna Stratejileri
 • Satışta İkna’nın 10 Sırrı
 • Müşterilerle Uyum ve Ahenk Kurma
 • Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyonu Bilmenin Satıştaki Rolü
 • Temsil Sistemlerine (Görsel, İşitsel, Dokunsal) Göre Satış
 • Göz Erişim İpuçları
 • Beden Dili
 • Çevre Dili
 • İletişim ve Dil Unsurlarının Satışta Kullanımı
 • Meta Model Dil Kalıplarıyla Müşteriyi İkna
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Aktif Dinleme
 • Ürünle Temas
 • İtirazlar
 • İhtiyaçlar
 • Karar Verme
 • Satış Kapama
 • Pareto Analizi
 • Öğrenmenin Basamakları
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​İkna Sanatı
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Hayatta çoğu zaman ya ikna edersiniz biri size yardım eder ya da ikna edilirsiniz ve siz birine yardım edersiniz. Bu nedenle ikna gücü, olmasını çok fazla istediğiniz bir şeyi daha hızlı elde edebilmeniz için size yardımcı olur. Bütün yetenek ve becerilerinizi kullanmanızı sağlamakla beraber ilerlemenize katkıda bulunur. Katılımcılara etik kurallar içerisinde karşısındaki kişiyi ikna etmenin yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • İkna nedir?
 • İkna ve etik
 • Adım adım ikna etme süreci
 • İknada hedef kitle
 • Ortak zemin oluşturma
 • İkna ortamı yaratma
 • İkna etme stratejilerini kullanma
 • Hangi stratejiyi, nerede, ne zaman, kime karşı analizi
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Müzakere Teknikleri
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Katılımcıların, işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerede bulunma becerilerin geliştirilmesi ve en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Müzakere nedir?
 • Müzakereye neden ihtiyaç duyarız?
 • Sistematik bir müzakere yaklaşımı oluşturmak
 • Sakin ama kararlı bir müzakereci olmak
 • İkna etme becerileri
 • Müzakere öncesi hazırlık
 • Müzakere hedeflerini belirlemek
 • Müzakere stratejisini oluşturmak
 • Teklif planlarını yapmak
 • Müzakere sırasında yapılması gerekenler
 • Müzakere muhatabını anlamak
 • Kendimizi anlatabilmek
 • Müzakere açılış ifadeleri
 • İnisiyatifi elde tutmak
 • Zamanı verimli kullanmak
 • Muhatabın tekliflerini değerlendirmek
 • Teklifi yapmak
 • Müzakere kilitlendiğinde yapılması gerekenler
 • Teklifiniz reddediliyorsa yapılması gerekenler
 • Kısıtlı yetkiyle pazarlık
 • Kazan – kazan müzakeresi
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​İşyerinde Yüksek Motivasyon
Süre: ½ gün
Eğitim Açıklaması: Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar. Bu seminerde katılımcılar, işyerinde karşılaştıkları sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı kanıtlanmış metotlar öğrenecekler. Öğrendikleri bu teknikleri işyerinde, sosyal hayatta ve aile içinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olacaklar. Bu seminer ile; çalışanların iş hayatının getirdiği stresi dengelemesini, ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kavramalarını, iletişim çatışmalarına çözüm bulmalarını, eğitim sonunda "Acaba yapabilir miyim?" değil, "Nasıl yapabilirim?" sorusunu sormalarını, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanma yollarını göstermeyi amaçlıyoruz.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Motivasyon nedir?
 • İnsanları motive eden etkenler
 • Farklı kişilik tiplerine göre motivasyon yönleri
 • Bakış açılarını geliştirmek
 • Esneklik ve ahenk geliştirmek
 • Ekip çalışması ve takım ruhu
 • İletişimin motivasyona etkisi
 • 3 Sandalye Metodu
 • Sorunları fırsata dönüştürmek
 • Duygu ve düşünceleri hedefe yönlendirme
 • İş stresi ve diğer kaygılardan kurtulma
 • Zihinde Canlandırma Tekniği
 • Kaynak Üçgeni Tekniği
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Beden Dili ve Kişisel İmaj
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: İş ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmektedir. Beden dili de iletişimde önemli bir enstrümandır. Bu nedenle iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak aynı zamanda başkalarının beden dilini de doğru gözlemlemek gerekir. Bu nedenle katılımcılara beden dillerini nasıl daha iyi kullanabilecekleri ve daha etkili bir kişisel imaja sahip olmanın yöntemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • İletişim ve empati nedir, nasıl geliştirilir?
 • Dinletme ve kabul görme
 • Beden dilinin etkileme gücü
 • Temiz, bakımlı ve güler yüzlü olmanın etkileri
 • Eller, kollar ve bacaklar
 • İnsanlar arası mesafe ve beden teması
 • Pozitif davranış stilleri ve paradigmalar
 • İlk izlenim
 • İnsanları tanımada beden dili ve empati
 • Kişilik türlerine göre beden dili
 • Mesaj gönderme ve almada beden dilinin önemi
 • Bakışlar ve anlamları
 • Jest ve mimikler
 • Oturuş şekilleri
 • Sınır belirtme ve sahiplenme jestleri
 • El sıkma türleri
 • Yalanın beden diline etkisi
 • Özgüven ve öz saygının beden diline etkisi
 • Profesyonel imaj oluşturma
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Etkili İletişim ve Motivasyon Teknikleri
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlamaktadır..
Eğitim Ana Başlıkları:
 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • 3 Sandalye Metodu
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusal Kredi Hesabı
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Ğöre İletişim
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Ğöre İletişim
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​Problem Çözme Teknikleri
​Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Katılımcıların özel ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
 • Çözüme ilişkin önyargılı ve yönlendirilmiş bakış açışı
 • Çatışma ortamı
 • Problem içinde çatışma analizi
 • Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar
 • Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri
 • Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme
 • Problemler karşısında stratejik açıklık
 • Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
 • Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
 • Problem çözümünde pozitif çatışma
 • Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
 • Problem çözümü ve karar alma oyunları
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Sunum Teknikleri​
Süre: 1 gün
Eğitim Açıklaması: Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir. Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.
Eğitim Ana Başlıkları:
 • Etkili sunumun önemi
 • Sunumun hazırlanması
 • İlk izlenim, iletişim kurma
 • Ses, söz, giyim ve tutum
 • Zihin haritaları
 • Dört Aşamalı Sunum Metodu (Motive etme, Anlatma, Koçluk, Hayata uyarlama)
 • Beden dilinin kullanılması
 • Kaçınılması gereken davranışlar
 • İzleyiciye ulaşmak için vazgeçilmez yöntemler
 • Dikkat ve ilgiyi canlı tutma teknikleri
 • Sunumun hedefe yönelik olarak kapatılması teknikleri
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
44 44 034/9872/9873
​​​Zaman Yönetimi
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Stres Yönetimi​
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Toplantı Yönetimi
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma Sanatı
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Kurumsal Kültür Bilinci
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Yeni Medya
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Yöneticinizi Yönetmek
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
Yönetim ve Liderlik
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Takım Olmak
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Sosyal Medya Yönetimi
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr
​​​Temel İletişim Becerileri
Detaylı bilgi için: ybm@sehir.edu.tr