Çalışan Moral ve Gelişim Programı
​Projenin Amaçları: 

Şirket içi iletişim kalitesini geliştirmek,

Çalışanların kurumsal aidiyet, iş tatmini, iş motivasyonlarını yükseltmek yoluyla, iş verimliliğini ve kalitesini artırmak.

Projenin Hedefleri:
  • Çalışanların morallerinin yükselmesine ve kişisel potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olmak.
  • Çalışanlar arasında sinerji ve paylaşımı kuvvetlendirerek kurumsal moral ve aidiyeti beslemek.
  • İş motivasyonlarının yükselmesine destek olmak.
  • Çalışanlarla yaşadıkları stresleri çatışmaya dönüşmeden yönetmelerine yardımcı olmak.
  • Kurumsal birlik ve bütünlüğün oluşması için çalışanlara kurumsal temsil niteliklerini tanıtmak.
  • Çalışanlardan gelen geri bildirimlerle kurum kültürüne ilişkin bir analiz yapmak. Bu bilgileri yöneticilerle paylaşarak bu bilgiler çerçevesinde yapılacak uygulamalarla kurumsal yapının güçlendirilmesine destek olmak.

Hedef Kitle: 
Şirket içindeki her düzeydeki tüm çalışanlar

Seminer Süresi: 
Her bir seminer için 2 Saat. 

Proje Süresi: 
Her ay bir oturum olarak projenin 6 ila 8 ayda tamamlanması önerilmektedir.
 
ÇALIŞAN MORAL ve GELİŞİM PROJESİ ADIMLARI

1. Adım: “Sevgiyle Gelişirim, Güvenle Yürürüm”
Amaç: Çalışanların kişisel motivasyon konusundaki becerilerini yükselterek kurumsal moralinin güçlenmesine destek olmak.

2. Adım: “Paylaştıkça Güçlenir, Gönüllere Köprü Kurarım”
Amaç: Çalışanlar arasındaki iletişim kalitesini güçlendirmek.

3. Adım: “Hayat Engelli Bir Koşudur. Ben Umutla Koşarım”
Amaç: Stres yönetimi konusunda çalışanları bilinçlendirmek.

4. Adım: “Ben Anne-Babayım Geleceği İnşa Ederim”
Amaç: Çalışanları aile içi roller konusunda geliştirerek aile içi huzurun kuruma olumlu motivasyon olarak yansımasına yardımcı olmak.

5. Adım: “Ben Şirketimin Gülümseyen Yüzüyüm”
Amaç: Çalışanlarda kurumsal temsil farkındalığını arttırmak. Çalışanların kurumsal başarıyı sosyal çevrelerine taşımaları konusundaki duyarlılıklarını arttırmak.
​​