Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye
​​​Kurum Kültürü, Kurumsal İletişim, Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Bir Medeniyet Modeli Merkezinde Analizi

Süleymaniye, sadece mimari ve sanatsal açıdan öne çıkan bir eser değildir. Bir şehircilik, kültür ve yönetim modelidir. Hepsinin üzerinde bir dünya tasavvuru, bir medeniyet genidir. Bu gen; içerisinde güçlü bir kültür inşa etmenin, kurumsallaşmanın ve yönetim psikolojisinin şifrelerini, taşımaktadır. 

Bu program bu şifreleri analiz etmek iddiasıyla ortaya konulmuş alanında ilk ve öncü olan bir eğitim modelidir.

YÖNTEM

Bu program Mimar Sinan ve Süleymaniye Külliyesi, medeniyet mirasımızdaki biri insan diğeri kurum olan, birbirine bağlı iki modelin, yönetim ve psikoloji çerçevesinden yorumlanmasıdır. 

Kendi öykümüzden, tarihi derinliğimizden yola çıkarak, psikoloji ve yönetim disiplinlerini bir modelin bütünlüğünde okumak bu yöntemin oluşturduğu farktır. Bu okuyuşu günümüze taşıyarak yeni bir bakış, farkındalık ve duyarlılık oluşumuna katkı yapmak ise bu eğitim yönteminin amacıdır.

Programın diğer amacı da programa katılacak olan yöneticilerin, tarih ve sanat konularında farkındalık oluşturmalarına katkı sağlamak, tarihi derinliğimizi yönetim dünyamıza taşımalarına yardımcı olmaktır.
Program görsel malzeme ile desteklenmiş, aktif katılıma dayalı seminer programı ve aktarılan bilgilerin Süleymaniye Külliyesi gezilerek kendi mekânında gözlenmesine dayanmaktadır. 

Programda Sinan’ın kişiliğinden ve onu dünyaya armağan eden Osmanlı kurumlarından, günümüz yönetim uygulamalarına katkı sağlayacak bilgiler; insan kaynakları yönetimi, yönetici yetiştirme programı, motivasyon, kurum içi eğitim gibi alanlarda yapılan çıkarım ve yorumlar ile aktarılmaktadır. Süleymaniye Külliyesi ise proje yönetimi, kurum içi iletişim ve kurum kültürü esas alınarak çözümlenmektedir. 

Sinan ve Süleymaniye’ye ilişkin, yönetsel ve psikolojik çözümlemelerle kurumsal yönetiminde bize yol gösterecek uygulanabilir, bilgi, ilke ve yöntemlere ulaşılmaktadır. 

SAĞLAYACAĞI KURUMSAL FAYDA
  • Kurum içinde ortak yönetim değerlerinin oluşumuna destek sağlamak,
  • Kurum çalışanlarının ortak bir amaç ve dil birliği oluşturmalarına rehberlik etmek,
  • Çalışanların bilgi ve farkındalık düzeylerini geliştirerek yönetim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak,
  • Çalışanların kurumsal bağlılıklarını beslemek,
  • Katılımcıların medeniyet algılarını genişleterek kendilerine olan saygılarını güçlendirmek,
  • Kişilerin motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olmak,

Program Süresi: Bir gün (5 saat)

​​