Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi
Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi Sertifika Programı

​​KİMLER KATILABİLİR​​​

Eğitime lisans ya da önlisans eğitimi almış, dış ticaret alanında faaliyet gösteren sektör çalışanları ile bu sektörde faaliyette bulunmak ya da çalışmak isteyen kişiler katılabilir.

EĞİTİMİN AMACI ​

Şirketler açısından, dış ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere, uluslar arası pazarlama tekniklerine, pazar araştırması gibi konulara hakim, dış ticaret işlemlerinde gerekli olan ithalat – ihracat işlemlerine vakıf, gümrük mevzuatını bilen, lojistik konusuna hakim, uzman, sertifikalı dış ticaret elemanı yetiştirmek, firmalarında çalışan personeli yada yeni katılacak olan personellerini bu konularda uzmanlaştırmak.

Katılımcılar açısından eğitimin amacı; yaptıkları işin ne olduğu, riskleri ve sonuçları hakkında bilgilenmeleri, geniş bir mevzuat alanına sahip dış ticaret işlemlerinde ithalat-ihracat, gümrük, kambiyo, teslim ve ödeme şekilleri, kaçakçılık mevzuatı gibi temel konuların öğretilmesinin yanı sıra dış ticaret alanına giren diğer konularda da bilgi sahibi olmaları ve konularında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.​

​EĞİTİM İÇERİĞİ ​

DERS: Uygulamalı Dış Ticarette Pazarlama Stratejileri  (6 saat)

EĞİTİMCİ: Hakan Ömer GİDER

 1. Uygulamalı Dış Ticarette Pazarlama Stratejileri 
 2. Talep Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Politikası
 3. Uluslararası Ticaret'te Bire-Bir Satışın ON Aşaması
 4. Uluslararası Fuarlara Katılım ve Başarı
 5. Dış Ticaret'te “Etkin" Müzakere Teknikleri
 6. “ÜSTÜN" Satış Yöneticisi Nasıl Olunur?

       Uluslararası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli

DERS: Ödeme Şekilleri – Teslim Şekilleri ve Kambiyo Mevzuatı (6 saat)

EĞİTİMCİ: Ertuğrul SİNGİN

1- Ödeme Şekilleri

  • Peşin Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vadeli Ödeme

2- Akreditif
​3- Teslim Şekilleri

DERS: Lojistik Yönetimi  (6 saat)

EĞİTİMCİ: Cahit SOYSAL

1- Lojistik Kavramı
2-Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı ve Süreçleri
3- Lojistik Yönetimi Kavramı ve Lojistik Yönetiminin Bileşenleri
4- Lojistik Maliyet Modeli
5- Taşımacılık Türleri
6- Depolama
7- Taşıma Türlerinin Karşılaştırılması
8- Uluslar arası Taşıma Belgeleri

DERS: Gümrük Rejimleri ve Uygulamalı Gümrük İşlemleri (18 saat)

EĞİTİMCİ: Ertuğrul SİNGİN (12 saat)    Yunus Nadi KURAL (6 saat)

1- UYGULAMALI İHRACAT MEVZUATI

 • İhracat İşlemlerinde hazırlanan belgeler
 • İhracat Şekilleri
 • İhraç Kayıtlı Satış – Tedarikçi Tanımı
 • İhracat Beyannamesi ve Ekleri
 • İhracatta Gümrük İşlemleri

2- ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARA GÖRE DÜZENLENEN BELGELER
A.TR – EUR.1 ve Fatura Beyan – EUR-MED ve Fatura Beyanı – FORM-A – Menşe-i Şehadetnamesi 

3- GÜMRÜK REJİMLERİ VE UYGULAMALI GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Özet beyan İşlemleri
 • Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım (Rejimler)
 • Beyanname işlemleri ve Eşyanın Muayene Kriterleri
 • Eşyaya ait Gümrük Kıymetinin Hesaplanması, Kıymeti Etkileyen Unsurlar ve İthalat Vergi Matrahı  (Yunus Nadi KURAL)
 • İthalat İşlemlerinde Denetim ve Uygunluk Belgesi
  Eşyanın İthalat İşleminden önce denetim ve uygunluk işlemleri (TSE-DTS-CE-Kontrol Belgesi-Uygunluk Belgesi İşlemleri
 • Genel Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık Kanunu'na Genel Bakış (Yunus Nadi KURAL)​

YER ​

ŞEHİR ALTUNİZADE
Kuşbakışı Cad. No: 17/2
Altunizade - Üsküdar – İstanbul 

EĞİTİM GÜNLERİ ​​

Cumartesi-Pazar Günleri 09.30 – 16.30
Başlangıç: 20.01.2018
Bitiş: 25.02.2018

ÜCRET

Program Ücreti: 3.000 TL (KDV dahil)

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi ile iletişime geçiniz.


 İNDİRİMLER:

 • İstanbul Şehir Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına %15,
 • Anlaşmalı kurum çalışanlarından; 1 – 4 arası katılımcıya %10,
 • İstanbul Şehir Üniversitesi mezunlarına %10,
 • Aynı kurumdan 5 kişiden fazla katılım gösteren gruplara %15,

*İndirimler birleştirilemez. 

BELGE

Her katılımcı, eğitime yüzde 80 katılım şartını karşılaması durumunda belge almaya hak kazanacaktır. Katılım şartlarını karşılayan adaylara İstanbul Şehir Üniversitesi logolu katılım/başarı belgesi verilir.

Sertifika mı? Katılım belgesi mi ?

42 saat ve üzerindeki tüm eğitimlerde sertifika, 42 saatin altındaki eğitimlerde katılım/başarı belgesi almaya hak kazanırsınız.

Bazı programlarda ödev ya da proje uygulanmaktadır. 

BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ ​​

Ön başvuru için tıklayın.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. ​

Telefon: 444 4 034 
​​