Uygulamalı İş Hukuku ve Bordro Eğitimi
Uygulamalı İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Kasım ayı eğitimleri başlıyor.

​​​​PROGRAM YÜRÜTÜCÜLERİ

Mehmet KOÇAK
Eğitim Koordinatörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
İstanbul Grup Başkanlığı E. Bşk. Yrd., E. İş Baş Müfettişi

Doç. Dr. Muzaffer Koç
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Mustafa Baştaş
E. Sosyal Güvenlik Müfettişi

Mutlu YILMAZ
İ.K. Direktörü

KONU BAŞLIKLARI

 • İş Hukukunun Konusu ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilişkisi.
 • İşçi Kime Denir? İşveren Kime Denir? İş ilişkisi Nedir? İşyeri Nedir?
 • İşçinin Özen ve Sadakat Borcu Nedir? (Örnek Yargıtay Kararı)
 • İşveren Vekili Kime Denir? Sorumlukları nedir? (Örnek Yargıtay Kararı)
 • Alt İşveren Kime Denir? Asıl İşveren Kime Denir? Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir?(Örnek Yargıtay Kararları)
 •  Asıl iş Nedir? Yardımcı İş Nedir?
 • İşyeri Bildirimi Ne Demektir? Alt İşveren İşyeri Bildirimi Yapmak Zorunda mıdır?
 • İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Nelerdir? İşyeri tescili ve Kayıt Dışı Alt İşveren İşyerlerinin Tescili Nedir?
 • Alt işverenlik sözleşmesi ve sözleşmede yer alması gereken hususlar nelerdir?
 • Asıl iş Bölünerek Alt İşverene Verilebilir mi?
 • Alt işveren değişikliğinin işçi haklarına etkisi nedir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Muvazaa Kavramı, Teftiş süreci ve sonuçları.
 • İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı İşler Hangileridir?
 • İş Hukukunda “Eşit Davranma" ilkesi, koşulları ve örnek Yargıtay kararları.
 • İş yeri devrinin hukuki sonuçları ve iş görene etkisi ve örnek Yargıtay kararları.
 • Geçici (Ödünç) İş ilişkisi kavramı, süresi, sorumlulukları.
 •  İş sözleşmesi ve Türleri.
 • Sürekli, süreksiz İş kavramı. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Belirsiz süreli İş sözleşmesi. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi. (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ve uygulama esasları.
 • Deneme süreli iş sözleşmesi ve uygulamaları.
 • İhbar tazminatı ve ihbar süreleri nedir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Kıdem tazminatı ve alma şartları nedir?
 • Kötü niyet tazminatı nedir?
 • İşçiden yada işverenden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri nelerdir?
 • İş güvencesi kavramı ve kapsamı?
 • İşverenin fesih bildirimde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İşveren fesih bildiriminde savunma almak zorunda mıdır?
 • İş sözleşmesi feshedilen işçinin dava açma zaman sınırı var mıdır?
 • İş Mahkemesi dava süreçlerinin ve sonuçlarının ele alınması.
 • İş sözleşmesinin feshini Mahkeme geçersiz bulur ise işveren ne yapacaktır?
 • Dava sırasında yahut dava açmadan işçi ölür ise, işyeri sırasında iş yeri kapanır ise ne olur?
 • Çalışma koşullarında değişik kavramı.
 • İş sözleşmesinin haklı feshi.  (Örnek Yargıtay Kararları)
 • Sağlık sebebi ile işçi her daim iş sözleşmesini sonlandırabilir mi?
 • Zorlayıcı neden ne demektir?
 • İş sözleşmesinin işçi yönünden feshinde hukuki sonuçları nelerdir? (Örnek Yargıtay Kararları)
 • İşverenin iş sözleşmesini Haklı Sebep ile derhal sonlandırmasının şartları nelerdir?
 • Gebelik ve doğum hali.
 • İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları nelerdir?
 • Sadakat kavramı?
 • İş sözleşmesinin Haklı nedenle feshinde İşverence dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebepler neticesinde iş sözleşmesinin sonlandırılmasında süre sınırı var mıdır?
 • Altı iş günlük süre kavaramı nedir?
 • İş arama izni ne demektir? Ve işverence uygulamalarında dikkat edilecek hususlar.
 • İçinin işin den istifa etmesi sonucu nelere dikkat edilmelidir?
 • Toplu işten çıkarma ne demektir? Toplu işten çıkarma sayılmayacak haller.
 • İş Denetim ve teftişine ilişkin İşverenin sorumlulukları nelerdir?
 • 2017 Yılı Torba Kanunlarla İş, SGK ve İSG' de Yapılacak Değişiklikler
 • Yabancı İşçi Çalıştırılması ve İzin İşlemleri Değişiklikleri
 • Yarım Çalışma ve Kiralık İşçi Uygulamaları​


​​​​​​​​ Başvuru Formu için tıklayın.​

ÜCRET

​1000 TL + KDV (Program ücretine sunulacak eğitim dokümanları, öğle yemeği ve ikramlar dâhildir.)

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi ile iletişime geçiniz.

YER ve TARİH

Tarih: 11 - 12 Kasım 2017 ​
Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi ​

DETAYLI BİLGİ​​​​​​​

​Adem BABA 
444 4 034 (Dahili: 9872)

​​​​