1. VE 2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ ​​

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimin Süreci ve Şekli;

 Ders İçerikleri:

Tanışma ve eğitim sonunda katılımcılara kazandırılacak olan nitelikler ve bu nitelikler ile sahada yapabilecekleri diğer konular hakkında bilgi verilmesi

·         Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

·         Yanma ve yangının tanımı, Yanma çeşitleri, Yangın türleri ve Özellikleri

·         Yangının evreleri ve ısı yayılma şekilleri

·         Yangın sebepleri

Söndürme Maddeleri ve kullanım Teknikleri

·         Katı (A) madde yangınlarına CO2 ile müdahale

·         Katı (A) madde yangınlarına Kuru kimyevi toz (KKT) ile müdahale

·         Katı (A) madde yangınlarına Su ile müdahale

·         Sıvı (B) yangınlarına pulverize su ile müdahale

·         Sıvı (B) yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale

·         Sıvı (B) yangınlarına CO2 ile müdahale

·         Sıvı (B) yangınlarına Köpük ile müdahale

·         Gaz (C) Yangınlarına Müdahale

·         Gaz (C) Yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale

·         Gaz (C) Yangınlarına CO2 ile müdahale

·         Elektrik Yangınlarına müdahale

·         Mutfak Yangınlarına Müdahale (F)

·         Metal (D) sınıfı yangınlara müdahale

·         Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Müdahale esasları

·         Araç Yangınları ve Müdahale Teknikleri

·         Yangın sınıflarına müdahalede kullanılan söndürücülerin olumlu ve olumsuz yönleri

·         LPG ve Doğalgaz ve Diğer Gazların yapısı ve özellikleri ile gaz yangınlarına müdahale teknikleri

·         Otomatik Söndürme Sistemleri Hakkında bilgi (Sulu – Gazlı - Köpüklü)

·         Araç yangınları ve müdahale şekilleri ile trafik kazaları

·         Etkili İletişim Teknikleri ve Eğitim Sunumu Hazırlama

·         Sunum Hazırlama ve dikkat edilecek hususlar

·         Eğitim Aktarımında dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Uygulama (verilecek konular üzerinden sunum hazırlama ve anlatımı istenecek)

1.    Tehlikeli kimyasalların yangını ile ilgili önleyici bilgiler. (GBF=MSDS) önemi

2.    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda Yangın Güvenliği (ADR)

Yangın Yerindeki Tehlikeler

·         Yüksek Sıcaklık ve transfer

·         Flash-over

·         Flame-over

·         Backdraft

·         Patlama

·         Gazlar

·         Elektrik

·         Göçük ve çökmeleraksskarrü

·         Tehlikeli kimyasallar

3.    Yangın Söndürme Cihazları üzerinde yazan (A, B, C, D, F, yangın sınıflarına yönelik bilgiler dışında) diğer bilgilerin anlamları.

4.    Yangın ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar ve yangın sistemleri seçiminde mevzuat Bilgisi

5.    6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler, 

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Uygulamaları 

     Acil Durum Yönetim Süreci  (OKS)

·         Araç ve Malzeme Bilgisi

·         Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı

·         Ülkemizdeki deprem gerçeği ve depremle yaşamak

·         İtfaiye ile haberleşme esnasında yapılması gerekenler

·         Acil durum yöneticisi dahil ekiplerinin kuruluş, görev ve çalışma şekilleri ile Yangın Güvenlik Organizasyonu ve acil  durum yönetimi

·         Toplanma bölgesi ve çalışma şekli

·         Tahliyenin tanımı türleri ve süreci

·         Temiz Hava Solunum Cihazı teknik özellikleri

·         Sahada tatbikat ve eğitim lokasyonunun seçimi 

 •   Yangın Güvenlik önlemleri
 •   Güvenlik sistemlerinin etkin kullanımı

·         Solunum cihazlarının avantaj ve dezavantajları

·         Temiz Hava solunum cihazlarının kullanımı

·         Hortumlar, Hidrant sistemleri ve kullanımı hakkında bilgi

·         Binaların yangından korunma yönetmeliği doğrultusunda

İşletmelerde bulunması gereken yangın güvenlik önlemleri

·         Ekipman Bilgisi ve Kullanım Teknikleri

·         Katı - Sıvı ve Araç Yangınların müdahale Tatbikatı

·         Yangın ile ilgili ilkyardım faaliyetleri ve yaralı taşıma usulleri

·         Sınav

·         Eğitim Değerlendirmesi

Katılımcı Profili:

 • İşverenler, İşveren vekilleri,
 • Yöneticiler, İş güvenliği Uzmanları, İş Yeri Hekimleri,
 • Üniversitelerde İş Güvenliği Programı Okuyan Üniversite Öğrencileri  
 • İşyerlerinde yangın veya acil durum eğitimi vermek isteyen ve bilgi sahibi olmak isteyen diğer tüm katılımcılar.

2. SEVİYE YANGIN​ EĞİTİMİ​​​

Eğitiminin Amacı:

Yangın Güvenliği kapsamında gelişen teknoloji ve akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan güncel bilgilere sahibi olmak.

Yangın Güvenlik önlemleri konularında bilgi sahibi olmanın yanında kullanılabilme becerisini kazandırmak.

Yangın güvenlik önlemlerinin iş sağlığı ve güvenliği nezdindeki önemini yasal mevzuatlar çerçevesinde bilmek.

Yangın ve yangına neden olabilecek risk etmenlerinin bilinmesi, alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitime katılan kursiyerlerin almış olduğu eğitim sonunda, kamu ve ticari kurum çalışanlarına eğitim verebilmek.

İşletmelerde aldırılabilecek azaltılması can kayıplarının, ticari ve prestij kayıplarına engel olunması amaçlanmaktadır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda işletmesinde alması gereken yangın güvenlik önlemlerini bilmek.

 

 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin I Seviyeden Farkı Nelerdir?

 • Eğitime katılanların birinci seviye eğitime artı olarak farklı ve yeni yangın riskleri içeren konular hakkında bilgilenmesini hedeflemektedir.
 • Eğitime katılanların yangın ve aşamaları hakkında teorik ve uygulamalı görsel ve beceri bazlı kazanım kapasitelerini arttırmaktadır.
 • İşletmelerin Yangın güvenlik önlemleri ve yangın risk değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirlerin yasal mevzuatlar doğrultusunda bilinmesi.

Eğitiminin Yasal Dayanakları

 • 2012 Tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
 • 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
 • 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.

Eğitiminin Hedef Kitlesi

 • I Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olanlar
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl iş tecrübesi sahibi olanlar
 • Lise mezunu olup, kamu veya ticari kuruluşlarda eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, Afet ve sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar
 • İş Güvenliği Uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları
 • Özel Firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 Eğitime Katılan Her Kursiyer:

 • Yangın Sınıfları ve özgün yangınlar ve yangın riskleri konusunda bilgi sahibi olur.
 • İşlemelerde Yangın konusunda ayrıntılı risk analizi yapabilir.
 • Elektrik yangınlarının nasıl meydana geldiğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Tehlikeli kimyasalların kullanımı ve depolanması ile ilgili genel güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yanabilen metal yangınlarının yanma kimyasını bilir.
 • Hafif metal yangınlarına nasıl müdahale edileceğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Patlama kimyasını bilir.
 • Patlayıcı ortamın ne olduğunu ve hangi tür işletmelerde patlama olasılığı olabileceğini bilir.
 • Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken genel güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yangın güvenliği ile ilgili genel yasal mevzuatları yorumlayarak alınması gerekli yangın güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yanıcı ve parlayıcı madde depolanan alanlarda alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yangın ve acil durumlarla ilgili işletme, kurum veya kuruluşların hangi eğitimleri alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
 • İtfaiyeci Kişisel Koruyucu Donanımlarının neler olduğunu bilir.
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin hangi lif karışımlarından oluştuğunu, kullanımını, temizliğini, bakımını ve işletmeye göre farklı kıyafet seçilmesinin önemli olduğunu bilir.
 • Açık Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
 • Kapalı Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
 • Yangın alarm ve ihbar sistemlerinin türlerini, çalışma mekanizmasını ve temel ve gelişmiş bileşenlerini bilir.
 • İşletmenin tehlike sınıfına, yangın yüküne ve özel bir takım yangın risklerine göre nasıl ve hangi tür bir alarm ve ihbar sistemine sahip olması gerektiğini bilir.
 • Otomatik söndürme sistemlerini ve hangi tür söndürücü maddeler kullanıldığını bilir.

Eğitim İçeriği ve Kapsamındaki Konular

·         Elektrik Kaynaklı Yangınlar

·         Hafif Metal Yangınları

·         Parlayıcı ve Patlayıcı Yerlerde Yangın Riski ve Güvenlik Önlemleri

·         İşyerleri İçin Genel Yangın Güvenlik Tedbirleri

·         Kişisel Koruyucu Donanımlar

·         Kişisel Koruyucu Temiz Hava Solunum Cihazları

·         Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri

·         Otomatik Söndürme Sistemleri

Eğitim Tarihleri:

Tarih:   23 – 29 Eylül 2019​

Program: Her bir eğitim 6 gün sürecektir. ​

I seviye eğitici eğitimi 5 gün online uzaktan eğitim - 1 Gün uygulama

II Seviye eğitici eğitimi 5 gün online uzaktan Eğitim  - 1 Gün uygulama

Online eğitimler akşam 19:30'da başlayacaktır. ​

Eğitim Yeri: Dragos Kampüs

Eğitim Ücreti:

Kişi Başı Ücret: Eğitim başına 1.000 TL (KDV Dahil)

 • 1 ve 2 Seviye Yangın Eğitici Eğitimini birlikte tek eğitimde sertifikalandırma ücreti 1500 TL'dir.
 • 5 kişilik toplu grup indirimi 800 TL (KDV Dahil)
 • 1 ve 2 Seviye Yangın Eğitici Eğitimini aynı anda sertifikalandırma 5 kişilik toplu grup indirimi 1400 TL (KDV Dahil)
 • Kurumsal anlaşmalı şirketlerimize veya üç yada daha fazla kişi kaydı yapanlara %10 indirim uygulanmaktadır.

 Ödeme koşullarıyla ilgili olarak Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi ile iletişime geçiniz.​

Detaylı Bilgi:

44 44 034/9872

isg@sehir.edu.tr​

​​​​