Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
​​​​​​​​​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çekirdeği üniversitenin 2007-2010 yılları arasındaki kuruluş dönemindeki kapsamlı AR-GE çalışmalarıyla oluşan, 2015’te resmi olarak bir araştırma merkezine evrilen bir birimdir.

Merkez, üniversite dünyası ve yükseköğretimle ilgili kompleks sosyal, tedrisi, iktisadi ve organizasyonel fenomenleri çok disiplinli bir perspektiften anlama ve analiz etme misyonuyla yola çıkmıştır. Bu temel misyondan hareketle, üç temel amaca yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir:

  • Türkiye yükseköğretimi ile ilgili nitelikli bilgi ve veri üretimi: Türkiye’de yükseköğretiminin konuları uzun tarihi arkaplanına rağmen bilimsel çalışmalar bağlamında henüz hak ettiği yoğunlukta incelenmemiştir. Alanın kurumsal ve akademik tarihi ile bugünü bütün boyutlarıyla ele alınıp çalışılmayı beklemektedir. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alana derinlikli, geçerli, delillendirilmiş ve uygulanabilir akademik bilgi üretimi ile katılmayı amaçlar.

  • Akademik ve kurumsal açıdan mükemmeliyet odaklı çalışmalar yapmak: Merkez, üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü programlarındaki eğitim ile araştırma faaliyetlerine ve üniversitenin yönetsel süreçlerine iyileştirici ve mükemmeliyet odaklı katkılar yapmak için araştırma ve uygulama odaklı çalışmalar yürütecektir. Bölüm ve programların akademik tarihleri ile süregiden eğitim ve araştırmalarının yükseköğretim çalışmaları bağlamında temel ve uygulamalı araştırma konusu (basic and applied research) yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca yükseköğretim organizasyonunu merkeze alan kurumsal araştırma ve uygulamalar (institutional research and practice) yapılması planlanmaktadır.

  • Topluma hizmet: Merkez, yapacağı raporlama ve yayınları, projeleri, veri görselleştirme ve veri bankası kurma çalışmalarını, hizmet içi ve meslek içi eğitim ve tekâmül programlarını, akademik çalıştayları kamuya mal olacak şekilde tasarlayarak yükseköğretim kurumlarının topluma hizmet misyonuna katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Merkezin genel araştırma temaları ve odaklandığı özgül çalışma alanları şöyledir:

  • Yükseköğretimin anlamı, amaçları ve değerleri: Üniversite fikri; yükseköğretimin değişen doğası

  • Yükseköğretimde yönetişim ve organizasyon: Yükseköğretimin kurumsal, sistemik ve küresel düzeylerde yönetimi ve organizasyonu; yükseköğretim ve bilim/araştırma politikaları

  • Yükseköğretimin finansmanı: Kar amacı gütmeyen üniversitelerin sürdürülebilir finansmanı; gelir oluşturma; maliyet paylaşım modelleri

  • Karşılaştırmalı yükseköğretim çalışmaları: Yükseköğretimde küresel ve bölgesel eğilimler; yükseköğretim sistemlerinin tarihsel mukayeseli analizi

  • Türkiye’de yükseköğretim: Türkiye yükseköğretiminin tarihi ve güncel meseleleri; üniversiteler ve şehirler; yükseköğretime erişim ve eşitsizlikler

  • ŞEHİR için stratejik önemi haiz alanlar: Büyüme ve genişleme; akademik ve idari mükemmeliyet ve entegrasyon; politika tasarımı; kalite güvencesi

İLETİŞİM​: ches@sehir.edu.tr​

YÖNETİM KURULU:
​​​Doç. Dr. Alim ARLI (Merkez Müdürü)
Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde yaptı (2000 ve 2003). Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2009). İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Araştırma alanları Çağdaş Sosyal Teori, Pierre Bourdieu Sosyolojisi, Türk Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Etnografisi ile Yükseköğretim Sosyolojisi üzerine odaklanmaktadır.
​​​Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OKUMUŞ
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1999). Yüksek lisansını Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda “The Impact of Historical Imagination on Foreign Policy: the Russian Case” başlıklı tezi ile tamamladı (2001). Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’nda  “Toward a Reconciliation of Virtue and Freedom in Contemporary Political Philosophy” başlıklı tezi ile tamamladı (2010). Aynı üniversitede ders asistanı olarak görev yaptı. 2005-2006 yıllarında Notre Dame Üniversitesi Erasmus Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2002 yılından beri Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi yayın kurulu üyesidir. İlgi alanları çağdaş ahlak ve siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, demokrasi ve meşruiyet kuramları, modernlik kuramları, din ve siyaset gibi konuları kapsamaktadır. Okumuş’un yazıları Küresel Güçler, Euro Agenda Avrupa Günlüğü, Divan, Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, Brown Journal of World Affairs ve Bülten gibi dergi ve derlemelerde yer almıştır.​​
​​​Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAŞER
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde tamamlayan Başer, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde sürdürmüştür. Çeşitli şirket ve üniversitelerde yöneticiliği sırasında ürün yönetimi, ürün geliştirme, ürün/marka yönetimi, pazar/pazarlama araştırmaları, stratejik pazarlama, kurumsal PR, reklam ve tanıtım, dijital pazarlama, stratejik pazarlama, kurumsal halkla ilişkiler, reklam, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi gibi fonksiyonların yanı sıra yüksek öğretimde online program geliştirmek dahil pek çok farklı görev üstlenmiştir. Profesyonel kariyerin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren Başer, 2003 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlamanın farklı alanlarında ders vermektedir. Akademik ilgi alanları arasında yükseköğretim pazarlaması, marka konumlandırma, stratejik marka yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve dijital pazarlama yer almaktadır.​
​​​Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Said KAYA
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Çalışma alanları; Fıkıh usulü, mezheb, Hanefi fıkıh tarihi, sosyal teori ve bilgi sosyolojisi.​
​​​Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir NİŞANCI
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Hartford Seminary’den ise yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hartford Institute Religion Research’da (Hartford Din Araştırmaları Enstitüsü) araştırma projelerinde çalıştı. Doktora eğitimini de Loyola University Chicago Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Loyola University Chicago’da Din Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küresel Eşitsizlikler, Sosyal Hareketler ve Sosyal Problemler dersleri verdi. Aynı okulda 2011 ve 2013 yılları arasında İstatistik Danışmanı olarak çalıştı. Din Sosyolojisi, Nicel Araştırma Metodları, Sivil Katılım, Göçmenlik ve Küreselleşme başlıca ilgilendiği konular arasındadır.​​