STRENGTHS: Fostering Responsive Mental Health Systems in the Syrian Refugee Crisis
20.09.2016
ŞEHİR Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Ceren Acartürk'ün ortak olarak yer aldığı konsorsiyumun sunduğu "STRENGTHS: Fostering Responsive Mental Health Systems in the Syrian Refugee Crisis" projesine AB H2020 desteği

​​​İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk’ün ortak olarak yer aldığı konsorsiyumun sunduğu "STRENGTHS: Fostering Responsive Mental Health Systems in the Syrian Refugee Crisis" isimli proje Avrupa Birliği Horizon 2020 programından destek almaya hak kazandı.

STRENGTHS projesi, Suriyeli mültecilere etkili ruh sağlığı müdahalelerinin geliştirilmesi ve farklı ülkelerde uygulanması için toplum-temelli müdahale stratejileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Avrupa’ya ve Suriye’ye komşu olan ülkelere iltica etmek isteyen Suriyeli mülteci sayısının hızlı artışı, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin cevap verebilirliğini zorladığından, STRENGTHS projesi Suriyeli mülteci kriziyle ilgili olarak tanılararası bir ruh sağlığı müdahelesi uygulamasına odaklanmaktadır.

Vrije Universiteit Amsterdam tarafından oluşturulan konsorsiyumda 15 ortak yer almaktadır. Ayrıca, 3 kurum da 60 ay sürecek olan bu projeye üçüncü parti olarak destek verecektir.

Proje Konsorsiyumu:

 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU) - Koordinatör
 • Danish Red Cross, Danimarka
 • Freie Universität Berlin, Almanya
 • International Medical Corps, İngiltere
 • I-Psy - Treatment Center for Torture Victims, Hollanda
 • The Royal Tropical Institute, Hollanda
 • London School of Economics and Political Science, İngiltere
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, İngiltere
 • War Child, Hollanda
 • War Trauma Foundation, Hollanda
 • Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye
 • United Nations High Commissioner for Refugees, İsviçre
 • University of New South Wales, Sydney, Avustralya
 • University Hospital Zurich, University of Zurich, İsviçre
 • İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye

Ayrıca, Noor Al-Hussein Foundation (Ürdün), World Health Organization ve Ministry of Public Health Lebanon da projede 3. Parti olarak yer almaktadır.