SOSYAL POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI
Sosyal Politikalar: Kurumlar ve Bireyler
Tarih:
23.12.2017 09:45
Saat:
YER : ŞEHİR Altunizade
​PROGRAM:

09:45 - 10:00 Açılış Konuşması 

10:00 - 10:20
Türkiye’nin Refah Rejimini Güncel Veriler Işığında Yeniden Düşünmek
Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

10:20 - 12:00 
Aile ve Yaşlılık

Yaşlılık ve Kuşaklararası İlişkiler 
Alime Tombak, Galatasaray Üniversitesi

Kentte Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği 
Hamza Kurtkapan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Engellilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Kırklareli’nde bir Alan Araştırması 
Mustafa Aykaç, Yeliz Mercan, İskender Gümüş, Kırklareli Üniversitesi

Siyasal Şiddet, Terör ve Ailenin Korunması 
Ramazan Aras, İbn Haldun Üniversitesi

12:30 - 14:30 
Yoksulluk, Gençlik ve İstihdam 

İşsizlik ve Yoksulluk Kıskacında Gençler: Diyarbakır, Sur İçi Bölgesi Örneği 
Işıl Kurnaz Baltacı, Gazi Üniversitesi

Bilgi Evine Katılımın Öğrencilerin Gelişimine Etkisi: Bir Pilot Çalışma 
Asil Ali Özdoğru, Hatice Semiz, Ömer Açıkgöz, Üsküdar Üniversitesi

Sosyal Bir Kurum Olarak “Charity Shop” ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma 
Öznur Özdemir, Sakarya Üniversitesi

Türkiye’de Gruplaşan Eş Seçimi ve Kadın İşgücü Arzı 
Murat Anıl Mercan, Gebze Teknik Üniversitesi

Avrupa’da Göçmenler Yerlilerden Daha Uzun Süre mi Çalışıyor? 
Mesut Karakaş, Murat Anıl Mercan, Gebze Teknik Üniversitesi

14:30 - 14:45 Genel Değerlendirme ve Kapanış