SQL LIKE Sorgularının Seçicilik Tahmini İçin Yeni Yöntem ve Algoritmalar
1.08.2017
ŞEHİR Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Çakmak'ın "SQL LIKE Sorgularının Seçicilik Tahmini İçin Yeni Yöntem ve Algoritmalar" projesine TÜBİTAK desteği
​İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Çakmak'ın "SQL LIKE Sorgularının Seçicilik Tahmini İçin Yeni Yöntem ve Algoritmalar" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

İnternet kaynaklarının ve erişiminin artmasıyla son zamanlarda metin tabanlı verilerin hacmi, daha önceden görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Devasa hacimli metin verilerini içeren veritabanlarında, sorguların hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi noktasında sorgu optimizasyonu modülünün rolü daha da kritik hale gelmiştir. Bu tip veriler sorgulanırken, tam eşleşme tabanlı kalıp sorgu yüklemleri (predicate) yerine, yaklaşık eşleşmeye imkân veren arama motifleri sıklıkla tercih edilir. İlişkisel veritabanlarının yaygın sorgu dili olan SQL, sunduğu LIKE operatörü ile metin verilerinin yaklaşık eşleşme yoluyla sorgulanmasına olanak sağlar (örn: name LIKE ‘es%’ sorgu yüklemi ile ismi ‘es’ ile başlayan kişiler sorgulanabilir). Bu projede, LIKE sorgu yüklemlerinin seçiciliğinin en az kaynak kullanımı ile en doğru şekilde tahmin edilmesi problemi çalışılacaktır.

Ayrıca bu proje kapsamında, var olan dizi madenciliği teknikleri geliştirilerek, daha spesifik dizi motiflerinin hesaplanmasına imkân verecek algoritmalar tasarlanacak ve bununla önerilen yöntemin tahmin doğruluğunun daha da arttırılması hedeflenecektir. Bunlardan bağımsız olarak, bu proje dâhilinde, bu alanda literatürde yaygın olarak kullanılan yöntem değerlendirme ve karşılaştırma ölçütlerinin ifade ettiği değer sorgulanacak ve veritabanı kullanıcılarının pratikte elde edeceğe faydaya odaklanan pratik fayda tabanlı yeni bir ölçek geliştirilecektir.